Trends op gebied van informatievoorziening in onderwijs

Het echte koffiedik kijken is aan mij niet zo besteed. Voor velen in onderwijsland heeft het aan elkaar plakken van trends en verwachtingen op gebied van informatievoorziening in onderwijs een glazen bollenkarakter.

glazenbolAangezien ik van mening ben dat veranderingen in het onderwijs niet zo snel gaan is een poging om de toekomst in onderwijsland te voorspellen best zinvol. Hieronder een schot voor de boeg aan mogelijke ontwikkelingen voor een tijdsbestek van 5 jaar:

Hardware en Infrastructuur

 • Verschuiving van werkstation (laptop) en gewone gsm  naar tablet en smartphone.
 • Er is op korte termijn geen standaard op gebied van tablets en operating systems.
 • Medewerkers  meer ios, student meer android.  
 • Alle tablets en smartphones werken via een browser en internetverbinding.
 • Browser en internetverbinding is op termijn de onderwijswerkplek.
 • Virtualisatie van werkplek zet snel door als backoffice benodigde serverpower en veiligheid op orde zijn.
 • Meer beveiligde vaste reguliere werkplekken ikv digitale examens.

Software

 • Van vast netwerk gebaseerd  naar internet gebaseerd
 • Voorzichtige integratie van socialmedia.
 • Verdere integratie van externe toets- en kernregistratiesystemen via webservices.
 • Meer gebruik van digitaal lesmateriaal; ingekocht dan wel van eigen makelij.
 • Verder doorzetten van portalisering.

Onderwijs

 • Meer focus op kennis dan op houding.
 • Meer formeel dan informeel leren.
 • Ruimte voor experimenteren in onderwijs wordt verder beperkt.
 • Meer uren, resultaat- en financieel gedreven. “geen fratsen dat scheelt”

Personeel

Mag ik ieder vragen om bovenstaand lijstje aan te vullen dan wel lek te schieten.
Ik laat me graag verrassen.


Reacties

Trends op gebied van informatievoorziening in onderwijs — 24 reacties

 1. Ten aanzien van "Meer beveiligde vaste reguliere werkplekken ikv digitale examens." hoop ik niet dat je gelijk krijgt maar dat het in plaats daarvan wordt:
  Betere identificatie en autenticatie zodat digitale examens anytime, anywhere kunnen worden afgenomen.

  • Willem, allereerst, kerel wat maak je er weer een feestje van. Ik stond met mijn mond vol tanden. Leuke aktie, resp.reaktie! Dank daarvoor.

   Wat je reaktie betreft verwacht ik dat pakketten zoals teamviewer roet in het eten gooien. 

   Ben je als student bezig met digitaal examen op je laptop; teamviewer opstarten en je maatje neemt over en maakt je examen. Ik heb daar nog geen pasklaar antwoord op.

   Iemand anders wel?

   • Alle verkeer van het netwerk waarop de eigen devices aan het examen deelnemen naar de teamviewer servers blocken. Teamviewer werkt niet peer-to-peer maar via man-in-the-middle oplossing. Maar ja, dan zijn er weer GoToMyPC oplossingen die de studenten vinden dus…. niet echt opgelost zo.

  • Mobiel zeker, ja dus! Snelheid van transitie is m.i. afhankelijk van technische ontwikkelingen.  

   een app is device afhankelijk, een browser is dat niet. De app zal het vdi geweld op termijn gaan aanvullen. Eerst rekenkracht, anti-virus en grotere schermen. Dan volgt vdi met een app ondersteuning. Toch?

  • Tablet kan via hdmi aan een digibord gekoppeld worden. Lekker gebruiken…..Of bedoel je wat anders?

 2. Qua hardware gaat het in hoger onderwijs ook niet veel vlotter. De verschuiving van vaste desktops voor studenten naar (BYOD) laptops begint nu pas op gang te komen en ik voorzie dat het ook nog wel minstens 3 tot 5 jaar duurt tot het ook echt werkbaar wordt om met tablets en smartphones de onderwijssystemen en toepassingen te benaderen en te gebruiken.
  Als informatiespecialist kijk ik vooral naar content en niet perse software maar ook daar komt maar heel traag de ontwikkeling en gebruik van digitale leermiddelen op gang. Zowel aan de kant van docenten die nog vaak papier prefereren als ook de prijsmodellen van uitgevers en een strenger wordend regime rondom auteursrechten en mogelijk hergebruik komt daar wel verandering in uiteindelijk maar ik beschouw het als trend waar we als dienstverleners aan het onderwijs nog flink moeten duwen, begeleiden en stimuleren om het ook daadwerkelijk van de grond te krijgen.
   

 3. Wat vind je van deze? Toenemende druk vanuit de samenleving (bedrijfsleven, ouders) om aanzienlijk te versnellen in de ontwikkelingen op digitaal gebied. Ook leerlingen zullen meer in verweer komen tegen de kloof tussen hun digitale werkelijkheid en die van de school. Verder hoop ik dat er wel degelijk volop ruimte blijft voor experimenteren. Dat is toch de enige manier waarop we tot nieuwe kennis kunnen komen over de meerwaarde van digitale middelen in het onderwijs. Dat experimenteren dan ondersteund wordt met onderzoeken lijkt me daarbij belangrijk.

  • Je bijdrage voelt goed. Ik ben voor experimenteren en onderzoeken.Echter ik verwacht dat de akties van de minister in MBO-land een verdere verzakelijking veroorzaken. Meetbaar, efficient en effectief wordt vermoedelijk voor de toekomst het devies.

   In hoeverre de studenten binnen het MBO tabak krijgen van hun schoolomgeving en een omwenteling veroorzaken is maar de vraag… ben benieuwd.

   Dank, groet!

 4. Willem, waarom hebben zoveel docenten zo'n weerstand tegen computers in het onderwijs. M.i.vaak eigen belang, leerlingen zijn niet meer bij te houden, dus gooi de rem er op is hun vaak onbewuste houding. Er is weinig ruimte voor ontwikkeling zolang die weerstand blijft bestaan. Ook al worden er cursussen gegeven..ik merk dagelijks dat men er niet mee wil of kan omgaan. Het vereist een andere mindset, een open mind ook. Hoe om te gaan met de vooruithollende leerlingen ?
  Verder ondervind ik dat het verkrijgen van licenties vanuit bestuur enz. nog steeds problematisch verloopt. Zien zij wel hoe noodzakelijk het is ? Toekomst gericht denken dus.
  Willem succes met je site, ga je volgen ! groet K

  • Hoi Karin, dank je voor je leuke reaktie!

   Keer een bakje op 6 doen? Ben benieuwd naar je licentieverhaal.

   Groet Willem

 5. Pingback: Trends op gebied van informatievoorziening in onderwijs | Willem van Dinther « onderwijsRSS

 6. Mooi overzicht;
  Ook knap om alles zo bij elkaar te plaatsen. Kan me hier goed in vinden. Wel wat reacties bij de onderwijsitems die je plaatst:

  Meer focus op kennis dan op houding.Is dat zo ? Wat bedoel je met houding ? Vaardigheden ? Ik denk juist dat specialistische kennis pas belangrijk wordt naarmate je een gerichtere opleiding volgt.
   
  Meer formeel dan informeel leren.Bestaat leren niet voor maar een heel klein gedeelte uit het schoolse/ formele leren? Is de kans om buiten school te leren niet steeds groter ?
   
  Ruimte voor experimenteren in onderwijs wordt verder beperkt. Er zullen vast scholen zijn die zo denken; die scholen krijgen het steeds moeilijker denk ik en het gat met de leerlingen wordt alleen maar groter
  Meer uren, resultaat- en financieel gedreven. “geen fratsen dat scheelt Kun je uitleggen wat je hiermee bedoelt ? mij niet helemaal duidelijk !

   

  • Binnen het middelbaar beroepsonderwijs is er een verschuiving gaande. Terug naar landelijke examens taal en rekenen (hoge eisen voor veel mbo'ers), dus veel aandacht voor dit taal en rekenen en moeilijke bijbehorende registratie. In de toekomst  het vervallen van de roc eigen invulling van keuzeruimte (eigen keuze van de student). Verschuiving van houding en vaardigheden naar meetbare kennis.

   Veel uren maken binnen de gebouwen; je onderwijsaanbod dient op orde te zijn, je verzuimregistratie eveneens. Onderwijsinspectie   zegt tegenwoordig ook wat over de  meldingen aan het verzuimloket.

   Op bovenstaande aandachtsgebieden is ict-ondersteuning backbone. De vaak oudere populatie onderwijsgevenden heeft hier moeite mee. Zij zijn dat niet gewend. (lees bericht van Karin)

   Deze verzakelijking gaat, zo verwacht ik, nog even verder in de komende jaren.

   Ik hoop dat ik zo een en ander voldoende toegelicht heb. Groet!

 7. Karin zegt terecht:
  "Verder ondervind ik dat het verkrijgen van licenties vanuit bestuur enz. nog steeds problematisch verloopt. Zien zij wel hoe noodzakelijk het is ? Toekomst gericht denken dus."
  Dat brengt me op een punt dat je volgens mij nog vergeten bent in je voorspellingen, namelijk beleid!
  Hoe zit het met de beleidsmakers over 5 jaar als het gaat om informatievoorziening en onderwijs?
  Zal het kwartje gevallen zijn, of weten ze dan nog steeds niet waar het om gaat?

  • Spannend statement!

   Ja, managemenent en informatievoorziening in onderwijs staan in de praktijk met enige reglemaat ver van elkaar af.  

   De andere mindset, die Karin schetst, dient bij ieder in de organisatie in te dalen. (van laag tot hoog) Deze cultuuromslag zie ik, hoe jammer dat ook is, niet op korte termijn plaats vinden.

   Nieuw beleid van de minister?

 8. Mooi lijstje Willem, je ziet dat behalve het onderwijs de trend naar vernieuwing en verdere digitalisering doorzet. Waarom het onderwijs niet zou je denken? Denk dat álles te maken heeft aan de politieke tijdgeest, waar zeker in het mbo geen focus op beroepsopleiding ligt, maar eerder op het meten van kwaliteit door uren te tellen en helaas  onderwijsvernieuwing en ruimte voor experimenten, uitgezonderd de Netwerkschool misschien, te beperkt is.

  • Hans, als ik je, uit je hart gegerepen, bericht  zo lees komt dat aardig overeen met mijn reply op het bericht van Henk van Gils. Toch?

   Dank, groet!

   • Hoi Willem klopt. ik zie te trends die jij ziet ook, maar bij de trends in het onderwijs zet ik een dislike ! terwijl ik de ander ontwikkleing positief inschat !

 9. Prima en aardig compleet overzicht, wat meer dan voldoende aanleiding geeft tot reacties naar blijkt.
  Ik wil er nog aan toevoegen: 5 jaar vooruitkijken vind ik wel heel erg ver; ik houd het altijd op maximaal 3. De kans dat een bepaalde ontwikkeling doorzet is overigens altijd 50%: het zet door of het zet niet door  😉

 10. Ik vind het ook een prima overzicht. Ik herken veel punten, dus dat is mooi.:-)
  Ik heb wel wat losse opmerkingen t.a.v. de items onder het kopje #onderwijs.
  Onderwijs

  Meer focus op kennis dan op houding.
  Ik weet niet of ik dit goed interpreteer, maar voor mijn vak (wiskunde) hecht ik steeds meer waarde aan het ontwikkelen van een 'wiskundige houding'. Uiteraard zijn kennis en vaardigheden essentieel, maar er hoort vooral ook een attitude bij, anders blijft het betekenisloos. Je verdiepen in een onderwerp, de dingen echt proberen te begrijpen, enz.
   
  Meer formeel dan informeel leren.
  Ik denk dat leren steeds meer individueel verschillende zou moeten worden. Niet iedereen leert op dezelfde manier dus het wordt steeds belangrijker verschillende manieren van leren te kunnen ondersteunen. Daarbij speelt (voor mij) ICT een sleutelrol. Als docent kan je leerlingen alleen op maat bedienen als je dat 'handig' regelt. Met ICT kan dat. Een gevolg daarvan zal zijn dat je leerlingen soms ook 'ergens anders' moet laten 'shoppen' (lekker vaag:-). Buiten de eigen school c.q. leeromgeving. Het maakt niet 'waar' of bij 'wie' je iets leert, als je 't maar leert.
   
  Ruimte voor experimenteren in onderwijs wordt verder beperkt.
  Dat lijkt me een zorgelijke ontwikkeling. Ook in het licht van het bovenstaande zou je denken dat experimenteren en zoeken naar nieuwe en betere manieren eerder gestimuleerd zou moeten worden dan afgeremd. Als je niet verdwaald vind je natuurlijk nooit een nieuwe route.
   

  Meer uren, resultaat- en financieel gedreven. “geen fratsen dat scheelt”
  Ik vraag me de laatste tijd steeds meer af wat nu eigenlijk precies de 'resultaten' en de 'opbrengsten' van onderwijs zouden moeten zijn. Dat de leerlingen een 'kwadratische vergelijking' op kunnen lossen? Of dat ze in staat zijn 'probleem aan te pakken' of 'dingen uit te vogelen'. Dat ze leren 'waar ze goed in zijn' of 'wat ze leuk vinden'? Dat ze kennis nemen van de complexiteit van het bestaan? Of is spellen en rekenen veel belangrijker?

  Nou ja.. zoiets:-)
  Nog concreter? Ik denk dat ik bij digitaal lesmateriaal eerder denk aan 'flankerende middelen' dan aan 'boekjes online'. Ik stel me voor mijn leerlingen in de toekomst nog steeds gebruik maken van een wiskundeboek en schriften, maar voor 'oefeningen', 'interactie', 'contact maken', enz. gebruik maken van tablets en smartphones.
  Ik stel me zo voor dat je ICT inzet waar ICT goed in is: verbindingen leggen, interactie, blik op de wereld.
  Het is dan wel te hopen dat we de verworvenheden van die dingen die we nu al hebben kunnen gebruiken en inzetten waar dat nuttig en leerzaam is.
  Maar misschien gaat dat dan meer over wat ik zou willen. De vraag is of dat ook gaat gebeuren. Dat zal wel weer niet, maar dan heb ik toch maar gezegd:-)

 11. Willem,

  wat ik bedoel is in het midelbaar beroepsonderwijs  de meetbare kennis primair komt te staan. De eisen van het vak (bv stukadoor) meetbaar via een proeve van bekwaamheid, moeilijker meetbaar, komen mogelijk in gedrang. Die administratieve eisen rondom de diplomering van het vak wisselen zo'n beetje elk jaar en dienen op orde te zijn.

  Als de stucadoor z'n nederlands en rekenen, na een vooropleiding met wat minder niveau taal & rekenen,  op een vrij hoog niveau geexamineerd moet worden ligt daar de bottleneck. De bottleneck die bepalend is voor uitgifte diploma. Meer aandacht aan taal en rekenen dus.

  Al deze eisen dienen formeel getoetst en afgewikkeld te worden. De bijbehorende administratie legt een grotere druk bij de onderwijsgevenden neer.

  Dit is een van de redenen dat experimenteren minder zal worden. De koek is na verloop van tijd  bij de mensen op. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.