Studenten Informatie Systeem bij ROC van Twente

Rob van der Keur: ROC van Twente neemt tijdens het sambi~ict congres eenieder mee naar het SIS (Studenten Informatie Systeem) in Twente…

Na een set aan erg herkenbare uniforme uitgangspunten van het studentinformatiecentrum de uitgangspunten rondom de implementatie. Een greep: Iteratie en100 % tevreden gebrukers , er is voor gekozen om eerst de docenten dan studenten en ouders toegang te geven.
Als uitgangspunt mbt de navigatie zijn de processtappen van intake tot uitschrijven de (sharepoint) omgeving inrichten. Bij elke processtap is een klein menuutje met summiere help beschikbaar. Momenteel maken uitsluitend de docenten van ROC van Twente gebruik vande omgeving. Er is geen training beschikbaar, zelfredzaamheid van de eindgebruiker voldoende. Alle informatie die beschikbaar is leidt via van drill-down naar de informatieleverende applicatie.
Bronsystemen zoals presto (aar), natschool (elo) , peoplesoft (krd) , eduflex (rooster), loopbaancentum zijn binnen ROC van Twente in gebruik. Peoplesoft, eduflex en presto zijn momenteel gekoppeld. Eind 2012 zijn alle bronsystemen gekoppeld.
Op de vraag : is dit portaal gemaakt om omissies van Peoplesoft dicht te leggen? Bij een koppeling vanuit diverse bronsystemen met veel redundantie is inefficientie een gegeven. Vanuit Twente wordt aangegeven dat met name de informatievraag vanuit de eindgebruiker momenteel leidend is.
Een korte demonstratie van de applicatie toont de vier grote blokken student, rooster, onderwijs en beheer. Het systeem levert informatie op aanvraag van de eindgebruiker, het heeft geen interactiviteit ingbouwd in relatie met loopbaanbegeleiding. Rob geeft aan dat de docenten op dit moment niet vragen om interactiviteit. Ik bn van mening dat de gemiddelde docent blij is met een stukje digitale ondersteuning tijdens zijn onderwijsactiviteiten. Binnen ROC Eindhoven is dat wel het geval.
Het gedefinieerde van het uitgangspunt: “100 % tevreden eindgebruikers” is erg ambitieus binnen een testfase van een studenteninformatieportaal.
Ben benieuwd naar het vervolg….
zp8497586rq
zp8497586rq

Reacties zijn gesloten.