Lesgeven is topsport!

Gisteren zag ik voor de zoveelste keer een tweetal flesjes met energydrank staan. Die zijn bij de start van het schooljaar aan alle medewerkers uitgereikt. Terwijl ik naar de flesjes keek kwam een  anekdote van begin negentiger jaren bij me boven borrelen.lesgeven_topsport

In die tijd mocht ik een groep studenten begeleiden met hun minionderneming genaamd “Blicker”. Tijdens een avondsessie met aandeelhouders van die onderneming waren diverse ouders aanwezig. Een van de ouders ondersteunde de bijeenkomst met een laptop voorzien van dos 6.1 Windows 3.1 en PowerPoint. Velen keken, bij het zien van al dat digitale geweld, de ogen uit.

win31De man werkte bij Rockwool, presentaties verzorgen was zijn dagelijkse klus. We raakten aan de praat en onder het genot van een glas deelden we werkervaringen. Ook spraken we wat over onze vakantieplannen en campings. Op enig moment kreeg ik te horen: “Wat jullie als docent in het onderwijs doen; ik snap niet dat jullie dit zo volhouden” Ik keek hem vragend aan.“Bij ons, bij Rockwool, als we een presentatie gaan verzorgen schrijven we eerst de presentatie uit. We spreken die met 2 of 3 collega’s door. Aansluitend wordt deze door twee medewerkers verzorgd. Na de presentatie kunnen we even uitpuffen. Enige tijd later hebben we een evaluatiemoment en stellen we, indien nodig, de presentatie bij.”Uitgeput“Wat jullie op een dag in het onderwijs doen is continue presentaties verzorgen. Jullie hebben nauwelijks tijd om die voor te bereiden en met je collega’s te evalueren. Daar bovenop hebben jullie veelal lastigere groepen dan wij. Ik neem mijn petje af. Onderwijs is topsport!” Ik stond ietwat beduusd te kijken. Via zoonlief hielden we contact. Een half jaar later stond hij voor mijn voordeur. Hij was gekapt met presentaties verzorgen bij Rockwool.356Hij had ondertussen in het zuiden van België een camping gekocht. Dat was zijn nieuwe uitdaging. Ik ben ondertussen verschillende keren op de camping geweest. En heb daar als “topsporter uit het onderwijs” een toptijd mogen beleven. Leuk toch!

Laat de klas je lesinhoud mee managen en beoordelen

Drie weken geleden kregen mijn eerstejaars groepen voor het vak warenkennis een nieuwe opdracht. In deze opdracht waren alle studenten werkzaam bij een bedrijf wat klantenadviezen verstrekt op gebied van consumentenelektronica. Elk koppel van twee kreeg een klantcasus die vervolgens uitgewerkt moest worden. Er was 1 koppel student wat verantwoordelijk was als management. Zij dienden te sturen op de voortgang van alle studentkoppels. Tevens dienden de managers een online peerassessment beoordelingsformulier in google docs te bouwen. Zonder enige instructie van mijn kant stond het formulier na week al keurig klaar. Oef!beoordelings formulier_defVandaag heb ik de managers van de klassen weer aan het werk gezien. In alle rust werd er met diverse klasgenoten bijgesproken. Schitterend hoe managers in de dop sturen op voortgang van hun klasgenoten.  Daar kun je als docent niet tegenaan werken! Voorwaardelijk is wel dat er een sfeer heerst van wederzijds vertrouwen en een stuk tolerantie ten opzichte van elkaar.KlassemanagerIn november 2014 heb ik met de eerstejaars groepen een soortgelijke opdracht doorlopen. De klassen werden uitgedaagd om een klasse(n)maal te organiseren en uit te voeren.  Elke klas kreeg een vergoeding, er werden groepjes van drie of vier studenten gemaakt. Elk groepje verzorgde een deel van de maaltijd. Dit deel werd begroot en ingekocht. Tevens werd er door elke groep een presentatie over verzorgd. De maaltijd werd georganiseerd door het managementteam van de klas. Deze stuurde op voortgang en was verantwoordelijk voor de facilitaire kant van de zaak. het klassenmaal was bij de ene klas het groepsgewijs gourmetten van vlees en vis. De andere klas had een halal-hamburgerbakstraat gemaakt. Tevens werd er  kip en zelfgevangen forel gebakken.Bakstraat

Voor mij was de opdracht van de maaltijd best spannend; je denkt dat je als docent in control moet zijn. Dat het anders een bende gaat worden. Je eigen twijfel komt overeen met het gevoel van angst voor een hond die je niet vertrouwd. Zal die nou bijten of niet?hond met tandenHoe meer je als docent loopt te trekken aan een groep des te meer weerstand roep je op. Laat je de studenten vrij in vorm en uitvoering of niet. Geef je de ruimte aan zelfsturing binnen een groep? Mij is het onderwijs  mede door studenten laten managen tot op heden goed bevallen. Studenten pakken  de gekregen verantwoordelijkheid goed op. Zij geven aan: “voor ons als toekomstige managers een prima manier van leren.”

En daar ben ik het helemaal mee eens!

Workshop: de inzet van weblog in het onderwijs

Een anderhalve week geleden heb ik binnen mijn onderwijscluster een workshop van 3,5 uur mogen verzorgen. Het onderwerp was  "de inzet van weblog in het onderwijs". Ik besloot vooraf om de aanwezigen niet te bekeren noch om er knoppencursus van te maken. Uit een eerste evaluatie blijkt dat mijn keuze mbt aanpak een goede was. Denk dan aan: “veel variatie in werkvormen, back to basic, cursisten continue aan zet en veel actief doen ” Ieder vervolgens zijn eigen weg laten kiezen. De voorbereiding kostte me aardig wat tijd; door die investering en een leuke groep aanwezigen heb ik er een hoop lol aan gehad.

Toon gezet
De toon werd meteen gezet bij het voorstelrondje. Via een online rad van fortuin met alle namen van de aanwezigen werd een naam gekozen.

rad van fortuinDeze collega diende de tijd bij te houden. Ieder kreeg 30 seconden voor het beantwoorden van vier vragen. "Wie ben je.  Wat doe je . Waarom kies je voor deze workshop. Wat verwacht je van deze workshop." Een rare gewaarwording in het onderwijs; opgejaagd te worden door het klokje van een van je collega's. Diverse mensen kregen er de zenuwen van. En ik weer een ervaring rijker. 😉 Een van de aanwezigen gaf aan dat hij niet wist wat de reden van de keuze voor deze workshop was. Hij moest immers uit een 10-tal opties kiezen. OK, is ook een reden.. Alle aanwezige collega's heb ik aansluitend meegenomen naar een webpagina. Die pagina diende als leidraad voor de workshop.

Groepen van twee
In groepen van twee ging aansluitend ieder aan de gang om een drietal weblogs van studenten te bekijken. Elk groepje van twee plaatste hun opmerkingen op een padlet wall.  Onderling werd volop gekletst en gekeken. Spontane discussies over privacy gingen heen en weer. Een van de aanwezigen (rad van fortuin) werd gevraagd om een korte persoonlijke samenvatting te geven. Andere aanvullingen kwamen spontaan uit de groep.

Wat drijft leren met ICT
Deze video van Sugata Mitra liet menigeen vreemd opkijken.

Aansluitend ,in “de ronde van het stiftje”, werden de items op een whiteboard geschreven. Deze items waren in de video te zien als drijvers wat betreft ICT en leren binnen het MBO. Een van de drijvers was om ieder, zonder druk, zelf de mogelijkheden van een tool te laten ontdekken. Een kahoot quiz volgdekahootDe spanning was te voelen! Toen ieder vervolgens zijn eigen weblog, op eigen snelheid, ging bouwen ben ik op pad gegaan om wat fris en appels te scoren. Eenmaal terug in het lokaal was ieder druk doende. Mooi….

En toen
Na een kort stuk uitleg over webschrijven gingen de meesten aanwezigen aan de slag om een stuk tekst te maken voor op de eigen blog.  Enkele aanwezigen  bleven nog  het worstelen met aanmaken van de blog of het inrichten ervan. De tijd vloog om. Hieronder de gebruikte powerpoint.

Aan het eind van de rit gaf ik aan dat er een afsluitende enquête klaar stond. Deze was om mij voor de toekomst een betere workshop in elkaar te kunnen steken. Los van de enquête startte men spontaan een discussie waarbij men aangaf dat het incidentele karakter van zo’n workshop geen optie was. Met enige regelmaat moet je onderwijsgevenden meenemen in mogelijkheden op gebied van ICTvaardigheid en activerende werkvormen. Dit had voor de wat oudere docenten nadrukkelijk een voorkeur.

Voor mij is het mooi om wat later te zien hoe mensen los gegaan zijn op hun eigen weblog. Lees hier een van de stukken tekst die op 29 januari te bewonderen waren.
Ondertussen is die blog, net als haren op je eigen hoofd, verder uitgegroeid. Genieten.

De open dag in het onderwijs gaat met de tijd mee

Vandaag was er de traditionele open dag. Vanaf een uur of 11 tot een uur of 4 werden de diverse  onderwijsgebouwen aan de Sterrenlaan bevolkt door veel vreemde gezichten. In de loop van de jaren heb ik een verschuiving op de open dag mee mogen maken. Waar vroeger de ouders het voortouw nemen in het stellen van vragen zijn het nu hun de kinderen die veelal de vragen stellen. Ik zie aan de statistieken dat websites en social media van de school door de kids kritisch doorgespit worden. En daar doe je het voor; een mooie gewaarwording.

opendag1-550x317

1995
De open dag in 1995 ,een twintig jaren gelee, was heel anders van opzet dan de dag die ik vandaag heb mogen meemaken. Ik verzorgde destijds het vak warenkennis op de MDS (Middelbare Detailhandels School), deel van het Economisch Lyceum  Eindhoven (ELE). Het ELE was binnen Eindhoven en omstreken een school met een goede naam.  Als het open dag was dan gingen alle kasten open. Alle items die gebruikt werden voor mondelinge examens warenkennis kwamen uit de kast. Glas, gesteenten, keramiek, leer, kunststoffen, textiel, food, metalen en fotografie. Van automotoren tot lege flessen met wilde wijnetiketten. Tevens werden er chemische proeven gedaan en stond er een destilleerkolom te pruttelen. Kijk! Zo maak je sterk alcoholische dranken.

destillatie

Dagje uit
Tijdens de open dag liep Eindhoven uit voor een dagje vermaak op de Jasonstraat. Ouders maar ook  buurtbewoners lieten zich door docenten voorlichten over diverse onderwerpen en vraagstukken. De kinders die volgenden waren veelal stil en gedwee. We hebben, in die periode, een keer pakken sinaasappelsap bij de destilleerkolom gezet. Verder wat bekertjes om het sap te kunnen mixen met de destillaten uit de kolom. Dat jaar bleef het erg druk in het lokaal met proevende ouders. Toen er wat jonge kaas rond ging kregen we helemaal niemand meer naar buiten. Het was wel heel erg gezellig.

wrtyy562015
Vandaag was het wederom druk en sfeervol in het gebouw. In diverse lokalen werden presentaties door medewerkers verzorgd. Lesmateriaal lag ter inzage om een idee te krijgen van de opleiding.
Er waren veel eerste- en tweedejaars  studenten op de been. Ouders en hun kroost kwamen gericht voor opleidingsinformatie. Er was vooraf door de schoolorganisatie nagedacht over routing en bewegwijzering, PowerPoints, instructie- en YouTubefilms en de innerlijke mens. Er was verder een warme ontvangst georganiseerd die er voor zorgde dat elke bezoeker snel vrij gericht op pad kon. Studenten stonden bij de afdeling Retail BOL 4 met eigen presentaties voor diverse groepen bezoekers. Het waren veelal de VMBO-T studenten die vragen gingen stellen aan onze eigen studenten. Voor onze student een leermoment; voor elke bezoeker een authentiek en eerlijk verhaal.

Film
Om de open dag wat luister bij te zetten heb ik een film met betrekking tot de opleidingen ondernemer detailhandel en filiaalmanager in elkaar gezet. Ik heb deze video op YouTube gezet. Wie wil kan die hieronder bekijken.

Het was gezellig en inhoudelijk goed vandaag. Tevens heb ik twee oud-studenten mogen ontmoeten die, op hun beurt, met hun eigen kinderen langs kwamen.

Heel wat anders dan vroeger; toch net zo leuk!

 

Je suis Charlie

Afgelopen vrijdag klonk er in mijn klaslokaal: ”meneer, er is nu ook nog een gijzeling in een supermarkt in Parijs gaande”. Die ochtend waren de groepen die voor mijn neus kreeg vrij nerveus. Een collega merkte tijdens de pauze hetzelfde op. In de middag werden de klassen wat onrustiger. Was het de eerste vrijdag na de vakantie? Was het regenachtige weer de oorzaak? Waren het de gebeurtenissen in Parijs?

Je-suis-charlie-feature2NOS live blog op de beamer
Diverse studenten volgden op hun smartphone de gebeurtenissen live in Parijs. Andere studenten keken me aan met een gezicht van “ik begrijp niet wat er gaande is. Wat moet ik hiermee” Ik besloot, tijdens mijn lessen, de live beelden van de drukkerij via de beamer te projecteren. De eerste vragen kwamen. “Wie doet nu zoiets achtelijks?”. Andere studenten vroeg ik om uitleg aan de eerste vragensteller te geven.  Ik sprak met een jongen die een Islamitische achtergrond had. Of hij wat tekst en toelichting kon geven.

Dit is geen Islam
Hij gaf aan dat de Islam bedoeld was om goed voor elkaar te zijn. Hij begreep de mannen in Parijs niet. Diverse studenten beaamden dit. Meningen werden binnen de groep met respect gedeeld. De groep werd wat rustiger. “Morgen zal het achter de rug zijn. Hopelijk komt zoiets niet meer voor.” 
Vandaag sprak ik een oud-collega. “Schrijf maar eens over vrijdag”, gaf hij aan, “da’s pas onderwijs.” Hij had gelijk.

Je suis Charlie.

Mijn hele klas bevorderd; rapportuitreiking in de kroeg

Enkele weken kreeg ik de vraag van Karin Winters of ik mijn onderwijsmoment wilde delen op http://www.onderwijsmoment.nl. Een erg leuk initiatief. Mooi dat er al veel momenten geplaatst zijn. Vandaag is mijn onderwijsmoment geplaatst. Het heeft de titel "Mijn hele klas bevorderd; rapportuitreiking in de kroeg" meegekregen. 

rijtje pilsIntroductieprogramma

Zo eens in je onderwijsleven overkomt je dat. Zonder het naar elkaar uit te spreken heb je als mentor en klas ineens een klik met elkaar. Waar dat toe kan leiden is mijn unieke onderwijsmoment.
Begin negentigerjaren op het Economisch Lyceum Eindhoven, zomaar vanuit het niet, overkomt het je. Het was ergens in augustus, erg heet; de mussen vielen van het dak. Een nieuwe tweedejaars groep voor mijn neus. Een 60-tal vragende ogen keken mij aan. Normaliter is het tijdens een introductieweek in een klas eng stil. Er is weinig interactie; ieder tast dan elkaar af. Die dag was het anders. Ieder sprak, alsof ieder elkaar al kende, met elkaar. Bij het opheffen van mijn hand werd het stil. Geen geklaag over het einde van de vakantie, de hitte of het programma. Aparte sfeer…
 
Een ijsje
In de middag stapte ik naar Peter Schoormans, mijn adjunct. Ik vroeg een bedrag van 25 gulden. Hij keek me aan met een vragend gezicht.  “Ik ga met m’n klas een soft-ijsje eten. Eens kijken hoe ze reageren”. Prompt kreeg ik een geeltje toegestoken. Weer terug in de klas vroeg ik: “wie?”. Na enige tijd ging er een hand naar boven: ”ik!”. Ik gaf aan dat het tijd was voor een ijsje. Onze spontane vrijwilliger was bevorderd tot boekhouder. Hij zorgde voor de afrekening, restbedrag  ging naar Peter Schoormans. Zijn buurman deed bestelling en serveerde de ijsjes aan zijn klasgenoten uit. Verder sprak ik af dat we als groep bij elkaar zouden blijven. Samen uit samen thuis. De softijs-uitstap verliep volgens het boekje.softijsjeKruiwagen
Na een enkele maanden kwamen de eerste resultaten van de groep bovendrijven.  Aan het einde van een les werden overgangsnormen en die eerste resultaten besproken. Ik liet me, zonder na te denken, de historische woorden ontvallen: “als jullie met zijn allen overgaan naar het derde leerjaar, dan hebben we rapportuitreiking in de kroeg, wordt ik zat en mogen jullie mij in een kruiwagen thuis afleveren”. Ik herbevestigde mijn uitspraak. Vanaf dat moment was de beer los. Groepjes studenten gingen elkaar overhoren. Aantekeningen werden uitgewisseld. Mijn collega’s kregen er ook lucht van, mijn klasje kreeg ineens vleugels.
 
Overgangsvergadering
Of ik het wilde of niet mijn klas was nagenoeg helemaal over. Er was 1 bespreekgeval die had vijf gescoord waar een zes diende te staan. Staande de vergadering werd het cijfer aangepast. Ik had niets meer in te brengen. Collega  Berry Koolen was, in overleg met adjunct Peter Schoormans, al zo vrij om de woensdag erop bar “Ski-fit” te reserveren. Tijdens de vergadering werden alle collega’s uitgenodigd om aanwezig te zijn.
 
Rapportuitreiking
Die woensdag was het druk in “Ski-fit”. Alle studenten en mijn collega’s bevolkten de zaak. Voorzichtig nipte ik aan een pilsje. Een collega stond achter de bar, een andere bakte snacks achter de vetbalie; ze wisselden elkaar, of het hun dagelijkse klus was, af. Om een uur of half elf vormde zich een rij studenten voor me. Elke student voorzien van een grijns en een versgetapt pilsje. Ik nam de stapel rapporten, en slaakte een diepe zucht. Heb vervolgens 30 pils weggewerkt. Wat later ging het wat minder met me. Er was geen kruiwagen, dus hebben de collega’s Berry Koolen (links) en Pieter Kruijssen (rechts) met de benenwagen mij thuis afgeleverd. Wat later werd ik na een innige omarming met de toiletpot weer een beetje mens. De ochtend erop stonden Berry en Pieter om 10.00 uur met een vette grijns weer op de stoep. Geen beter vermaak dan leed vermaak was hun boodschap.
 
Pas veel later besef je wat je overkomen is. Ik krijg er weer kippenvel van. Voor nu : ieder een gelukkig en een inspirerend 2015 gewenst!

I-spring 7: een handige en gratis PowerPoint tool

Al enige tijd maak ik dankbaar gebruik van de applicatie i-Spring. Het is een plug-in voor MS-PowerPoint waarmee je een PowerPoint bestand om kunt zetten naar flash (laptop) en html5 (laptop, tablet en smartphone) en scorm 1.2 (ELO) bestanden. Door dit omzetten zal het oorspronkelijke PowerPoint bestand veelal kleiner zijn. Oftewel zijn de gegevens via het Internet sneller benaderbaar.

I-springYoutube films embedden
Tevens kun je op een eenvoudige wijze You-tube films in een PowerPoint bestand embedden. Alle animaties en youtube video’s blijven na het omzetten keurig intact.  Voor mij een handige tool om snel voor  je studenten een instructie maken om  op een website of in je ELO te plaatsen.  Mocht je in de instructie vragen willen opnemen, installeer dan free Quizmaker. Exporteren naar het zogenaamde scormformaat maakt het mogelijk om de scores van de studenten op de vragen in het SCORM pakket direct in een ELO op te laten slaan.

 

Werkbalk
Om het pakket te kunnen downloaden dien je eerst een e-mail adres in te voeren. Na installeren komt er bovenin het scherm van MS-PowerPoint een tabblad bij met “i-spring free 7” Door daarop te klikken zie je een kleine werkbalk met 9 knoppen. 

werkbalk i-spring

Van rechts naar links tref je allereerst een vijftal knoppen aan die variëren van facebook tot een seintje dat er een update beschikbaar is. Dan een tweetal knoppen om een flashbestand of een youtube film te embedden. Door het klikken op ed knop Youtube hoef je alleen maar de youtube-videolink in te voeren en op  de button "ok" te klikken.

embed youtubeExporteren en publiceren
Aan de linkerzijde eindig je met een tweetal knoppen. De linkse van de twee laat je een preview zien. De knop "publish" laat je allereerst de keuze voor je uitvoerformaat: Flash, html 5 maar ook het eerder genoemde scormformaat. Na het omzetten naar het juiste formaat kun je de bestanden plaatsen en uitserveren aan je publiek.

export i-spring

De gratis versie i-Spring 7 bevat geen rocketscience. Wil je wat meer? Tja, dan moet je registreren en wat dieper in de buidel tasten.

Voor mijn MBO-studenten geen flipped classroom

Gisteren werd er in de docentenkamer naar me geroepen: “hee, wanneer ga jij flippen in je les?” Ik riep, zonder nadenken: “Dat werkt niet bij mij en mijn studenten”. Een vragend gezicht resteerde. ”Kom er nog eens bij de koffie op terug; heb nu les”, en beende naar m’n klaslokaal. Veel onderwijsgevenden zien een andere didactische aanpak met nieuwe technologieën vaak als een wondermiddel voor hun worsteling met een groep onwillige pubers. Wat is bepalend voor de werkvorm en een ondersteunende ict tool? Waarom kies ik bewust om niet te gaan flippen? Zal  maar weer eens wat van m’n hersenspinsels aan het scherm toevertrouwen…

FlippedClassroom

Wat is?
Op de website van Kennisnet kwam ik een mooie beschrijving tegen: Flipping the Classroom is een organisatievorm van onderwijs waarbij je klassikale kennisoverdracht’ vervangt door video’s en eventuele andere vormen van online instructie. Leerlingen kunnen de kennis hierdoor buiten de schoolmuren en de reguliere lessen tot zich nemen. Er is zo meer klassikale tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek. Flipping the Classroom kan bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs en maakt het voor leerlingen mogelijk om instructie te krijgen op hun eigen tempo.

Mijn studenten
Tijdens het summa-personeelscongres en enkele weken later op de studiedag van het scholencluster heb ik een aantal workshops mogen verzorgen. In de workshop heb ik een typering van mijn studenten centraal gesteld.

Typering mbo student

Via een online peiling heb ik naar de mate van herkenning gevraagd. Nagenoeg alle collega’s stemden voor de volle 100% op “ja!” Mooi toch! Kortom een “spring in het veld” wat moeite heeft met plannen en het liefst wil doen. Wat verder veelal centraal bij onze studenten staat is een stuk luxe en de drang naar meer.

Vol lesrooster
Mijn studenten ervaren hun lesrooster gevoelsmatig als druk en vrij vol. Eerstejaars studenten hebben naast school veelal snel een bijbaantje. Vaak een gevolg van mooie match met het zelf gekozen bpv-bedrijf. Wat we vaak vergeten is dat het bijbaantje als gevolg van de bpv een prima informeel leermoment is.

vol_lesroosterNaast reguliere lessen en hun bijbaan kennen de tweedejaars studenten diverse verkoopmomenten buiten schooltijd. Elk groepje van ongeveer 5 studenten maakt deel uit van een eigen bedrijfje; een minionderneming.(lees hier het onderwijsconcept)  Wil ik dan als student wat sporten ( informeel leren?) of, zoals ze zelf aangeven, wat chillen dan blijft geen tijd meer over voor huiswerk. De volgende ochtend dien je als student al weer vroeg in bus of trein te zitten voor een nieuwe drukke dag in het Eindhovense.

Huiswerk of geen huiswerk
In het verleden gaf ik standaard huiswerk op. Structureel sturen op opleveren van huiswerk maakte deel uit van mijn werkwijze. Ondertussen heb ik voor een andere didactische aanpak gekozen.  Door het geven van korte en wat langere doe-opdrachten met afwisselende werkvormen laat ik de student eigenaar zijn van zijn eigen leren. Resultaten behorende bij kortere doe-opdrachten levert de student in. Die zijn voorwaardelijk om het resultaat behorende bij een grotere “eind” opdracht te laten tellen. Deze wijze van leren laat ik plaatsvinden tijdens lestijd. Als een student afwezig is; ziekte, familiefeest oid kan hij / zij thuis de opgelopen achterstand inlopen. Alle opdrachten en bijbehorende inlevermappen staan in de ELO klaar. Elke student kan bij mij altijd vooruit. Dat is voor mij een belangrijk gegeven.

Flip of flop?
Het als docent opleveren van levensechte activerende opdrachten klinkt mooi maar is in de praktijk een flinke klus. Deze opdrachten bevatten diverse ge-embedde videoopnamen. Daarbovenop het inspreken van mijn lessen als aanvullende service richting mijn studenten is mooi maar geen noodzaak. Ik weet echter niet of dit in de tijd voor mij een haalbare kaart is. Ik ga dan ook geen instructie-lessen opnemen als huiswerk waarbij studenten deze video-uitleg door hun drukke bezigheden veelal niet aankijken. Ik geef mijn korte instructie in de klas, tevens staat deze in de ELO.

6cc98b7fb352645dc45d5e917ea41ec9_big

Overal om mij heen zie ik het gevecht van school om de aandacht van de student. Het inleveren van smartphones, terug naar het boek en vroeger was alles beter. Als docent met een traditionele werkwijze leg je het vrij snel af tegen de laptop en de mobiel. Die geven toegang tot een veel belangrijkere (leef)wereld. Laat die laptop en/ of mobiel echt deel uit te laten maken van het leren. Ga van een sturende en bepalende factor voor de klas naar een begeleidende rol tussen je eigen studenten. Het geeft mij in ieder geval lucht en lol.

open_deur

Wellicht een open deur: Laat je niet leiden door nieuwe of bestaande technologieën die in bepaalde onderwijssituaties goed werken. Kijk vooral naar de vormgeving van je eigen onderwijs en je eigen studenten en hun leefwereld. Stem daar zoveel mogelijk beschikbare technologieën (veelal met ict toepassingen) op af.

Mooi al die theorie, nu de dagelijkse praktijk; mijn studenten staan morgen weer te wachten.

Bloggen als onderdeel van een nieuwe “onderwijs”verkoopstrategie

Enige tijd gelee, tijdens de vierde masterclass van de opleiding inbound marketing, stond bloggen op de agenda. Bloggen werd daar toen besproken als deel van contentmarketing. “ Hoe laat ik mijn klanten op een authentieke wijze weten dat wij een van de betere zijn.” Binnen het Summacollege zijn studenten, collega’s, oudstudenten aan het bloggen op Summablogt. Laat de buitenwereld op een authentieke wijze weten wat je doet en hoe je dit doet. Een nieuwe “onderwijs”verkoopstrategie binnen het Summa college oftewel de aanpak van inboundmaketing. Een collega vroeg me van de week: ’Goh, jij blogt, dat wil ik ook gaan doen. Dat wil ik, voor mezelf en eventueel op Summablogt, oppakken. Kun je me niet wat tips geven?’ Ik heb beloofd om er een blogpost over te schrijven.

Veel versus weinig schrijven
Edwin Vlems, die enkele weken geleden de masterclass verzorgde schrijft blogposts. Dat doet hij op zijn eigen site ( metaalmarketing http://metaalmarketing.wordpress.com/ ).Tevens ook doet hij aan gastbloggen. Op diverse blogpagina’s verschijnen zijn schrijfsels Oa: marketingfacts (http://www.marketingfacts.nl/berichten/het-echte-verhaal-achter-manutan ), bouwkennisblog en inbound industry. Mij gaat dat dat niet lukken. Als je groepen studenten dagelijks meeneemt in hun leren, spreek je meer dan dat je schrijft. Daarnaast ben ik druk doende met onderwijsinnovatie en de inzet van ICT, dat is bij elke applicatie een hoop uitzoekwerk. Veel bloggen lukt me daarom niet, logisch toch?…;-)

14045819341_6651d70343_zBlogtips
Edwin gaf tijdens de masterclass diverse tips. Een blog schrijf je veelal in een uurtje, in weinig tijd heb je snel een groot effect.

 • Regelmatige blogpost zorgt voor een hogere score bij google. (meer verwijzingen en een hogere ranking)
 • Blogposts zijn eenvoudig te delen via social media,
 • Blogposts kennen een lange termijn effect; nu schrijven, later via vindbaar zijn.
 • versterkt thought leadership,
 • een glijbaan naar jouzelf en je bedrijf.

De ideale blog is:

 • Concreet
 • Uitvoerbaar
 • Herkenbaar, menselijk geschreven.
 • Urgent
 • Visueel
 • Oplossingsgericht
 • Vermakelijk
 • Definitief

Schrijf vanuit het publiek

 • Inspiratie komt van buiten
 • “begin gisteren toen….”
 • Schrijf minimaal ‘de basis’
 • Zoek een proeflezer
 • Schrijf ‘verhalend’
 • Wees authentiek: schrijf zoals je praat
 • Schrijf authentiek (fase 1), scan daarna commercieel (fase 2) en pas, indien nodig, aan

Denk ook aan:
Ben niet perfectionistisch; dat kost veel te veel tijd. Zorg voor veel witregels; gemiddelde leestijd is 7 minuten. Maak je tekst beter leesbaar: maak structuur (kopjes en lijstjes), gebruik veel afbeeldingen en video, dat is appetijtelijk voor je lezers. Verder citeer netjes. Maak gebruik van tags (vooraf in te vullen zoekwoorden). Wellicht kun je gastbloggen, maak in dat geval links naar je eigen blog. 😉

Opening van een blogpost
Het begin van een post is vaak wat complexer. De titel en eerste paragraaf bepalen voor de mensen die blog willen lezen (is het concreet, bevat het emotie), Mogelijk dat je de helft van de tijd aan de eerste paragraaf gaat besteden. Je titel dient sowieso een keyword te bevatten, tevens uniek  en concreet te zijn.

Happy blogging!

Een smartphone voor medewerkers Summa college

Al enige tijd gonzen er binnen het Summa college diverse geruchten over een nieuwe smartphone  voor mijn collega’s en mijzelf. In het Eindhovense lopen we nog steeds rond met een oude koelkast aan ons oor van de firma Nokia. Enkele maanden geleden is er een Europese aanbesteding uitgeschreven. Fijn! Ondertussen worden zoveel mogelijk medewerkers in het onderwijs naar hun voorkeuren en eventuele ervaringen gevraagd. Frank van de Ende, onderwijs adviseur O&K, is onder andere bezig om die vraag uit te zetten.  Diverse zinnige opmerkingen heb ik her en der al voorbij zien vliegen. Op Summa business heb ik diverse collegae bevraagd. Via deze blogpost probeer ik diverse argumenten te bundelen en waar nodig met wat techniek aan te vullen . Op deze bijdetijdse wijze wil ik mijn bijdrage aan de besluitvormingsvraag van Frank en het Summacollege leveren.

Platformen
Aangezien ik geruime tijd met een Iphone 4 maar ook met een Samsung galaxy 4 rondgesjouwd heb, heb ik het lef om iets van platformen te zeggen. Dat, ondanks enige schrik voor de eeuwig durende strijd tussen de  Windows-, Android- en de Apple-fetisjisten. The big three zijn ondertussen uitgegroeid tot volwaardige en volwassen platformen. Twee van mijn collega’s riepen dan ook :” laat ieder zijn eigen platform kiezen.” Persoonlijk zou ik het liefst ieder een eigen simkaart geven en een bijdrage in het af te sluiten abonnement. Ieder kan dan een eigen smart-feestje bouwen en zelf leren inrichten.  Goed voor de digitale vaardigheid van mijn collega’s. Op basis van groot inkopen, eigen beheer en een grote korting zal die vlieger, denk ik, niet opgaan. Een collega met een Iphone vertelde me vandaag dat het hem niet uitmaakt of hij een Android of een Windows smartphone gaat krijgen. Ze bellen, fotograferen, filmen, surfen, mailen, kahooten, QRen, socrativen en appen allemaal. Kijk je naar onze studenten dan is Android het meest voorkomende platform. Kiezen voor Andoid betekent het kiezen voor delen van smartphone ervaringen binnen onze 2 onderwijsbloedgroepen.

smartphonesConnectivity, robuustheid en uitbreiding
Het 4G netwerk wordt op dit moment uitgerold binnen Nederland. Een toestel kiezen wat dit niet ondersteunt lijkt me het paard achter de wagen spannen. Al mijn bevraagde collega’s gaan voor 4G; snel internet dus. Grotere bestanden aan film en foto vragen  naast meer snelheid ook meer opslag. Het plaatsen van een micro-sd kaart is voor ieder wenselijk. Voorkeur gaat uit naar 16 of 32 Gb opslag. Het maken van video opnames van studenten die later nabesproken kunnen worden is het genoemde argument. Aansluiten op een beamer via een micro-hdmi heeft voorkeur. Bluetooth is noodzaak, men verwacht dat streamen van geluidsfragmenten naar draadloze boxen steeds meer in het onderwijs een vlucht gaan nemen. Het scherm moet niet te groot of te klein zijn, de grootte van een Samsung Galaxy S5 noemt ieder prettig. Maar ook spatwaterdicht, bestand tegen een stootje en lekker in de hand liggen.

 

Tijdens de studiedag ICT in het onderwijs op ons onderwijscluster is er een sessie geweest van NFC-tags in het onderwijs. Collega’s zagen daar absoluut meerwaarde van in (zie film boven). Ik verwacht overigens dat ondersteuning van NFC zal bij alle platformen geen issue zal zijn.

Functionaliteit, betrouwbaarheid en vrijheid
Voor het onderwijs staat toegankelijkheid en experimenteren met nieuw mobiel onderwijs steeds meer centraal.

 • Het Apple platform is het meest dichtgetimmerd en daagt het minst uit tot experimenteren. Er zijn veel goede onderwijs apps. Uitwisselbaarheid van Apple met andere platformen (bv: inzet van Ibooks) is wisselend. Kostbaar, kwaliteit, beperkt uit te breiden en bedrijfszeker.
 • Windows, betaalbaar, prima uitwisselbaar, niet zoveel in omloop, deels aanpasbaar, minder onderwijsapps beschikbaar.
 • Android, betaalbaar, goed uitwisselbaar, veel in omloop, goedkoop, veel onderwijsapps  beschikbaar. Op een laptop zijn met het gratis programma bluestacks prima android apps te draaien. http://www.bluestacks.com/app-player.html

BlueStacks-ur-fav-droid-apps-now-on-PC

Collega’s willen graag een online navigatie op hun telefoon, dit in verband met bpv bezoeken. Deze app dient de kaarten op het toestel op te slaan. Zonder Internetverbinding kan er dan ook nog prima genavigeerd worden. De batterij is cruciaal volgens ieder. Lang meegaan, hoog opslagvermogen aan spanning en liefst niet ontploffen….

samsung-galaxy-s3-ontploft

Inzet tijdens les en begeleiding
Sinds een tweetal jaren heb ik een whatsapp groep van mijn klas. Daar heb ik mee om moeten leren gaan. Om de haverklap is er een piep of enig digitaal gekreun. Mijn vechtgenote gaat er eigenlijk al van uit: "dat is je klas weer". In mijn rol als loopbaangeleider heb ik daar veel plezier van. Snel afspraken maken en actueel kunnen schakelen. Diverse collega’s geven aan dat dit voor hen teveel inbreuk maakt op de privé sfeer. Wellicht dat een nog te ontwikkelen summa app dit kan oplossen; ik weet het niet. Diverse collega's hoor ik roepen over hun studenten en facebook,ook daar de worsteling tussen prive en werk.

Ik verwacht mogelijk de inzet van de smartphone voor het gebruik van kant en klaar lesmateriaal of "serious" games en simulaties.

 • Er zijn vooral applicaties beschikbaar voor laptops, tablets, minder voor smartphones. (taal, rekenen, enzovoorts). Veel kant en klaar lesmateriaal is gericht op oefenen en trainen.
 • Het gebruik van toetsapplicaties om online te toetsen tijdens de les.
 • Het gebruik van student stem systemen (om onder meer de voorkennis te activeren, discussies op gang te brengen of om te checken of studenten nog ‘bij de les’ zijn).
 • Het gebruik van de smartphone om video’s van beroepshandelingen mee te maken. Deze worden vervolgens weer in de les besproken.
 • Het maken en tonen van presentaties
 • Naast leersituaties binnnen de klas hoop ik dat er steeds meer buiten de klas geleerd zal worden.(excursies, museumbezoek, ‘fieldresearch’, educatieve speurtochten met behulp van augmented reality).

Daarbij is een digitaal vaardige medewerker van cruciaal belang. Anders is er weinig inzet in de les van alledag.Ik hoop dat het uitleveren en trainen van de smartphone op een wijze gebeurt waarbij mensen uit hun confortzone moeten komen. Dat zij mogen kennismaken met een andere manier van onderwijsbeleving.

Voor nu: "Vort met de geit"; we gaan het weer meemaken. Leuk!