Mobile learning binnen e-Learning

De laatste bijeenkomst van de post HBO opleiding e-Learning op 7 mei zal in het teken staan van mobile learning. Aangezien mobile een trend is die de komende jaren steeds verder zal doorzetten ben ik erg benieuwd naar het programma. Naast Marcel zal Fons van de Berg http://www.linkedin.com/in/seegenius ieder inwijden op het gebied van mobile learning.
De avond wordt geopend met een video: “gouwe ouwe, en de gouwe nieuwe”. (erg leuk!)

Een PowerPoint zal ons door het eerste stuk van de avond meenemen….

Allereerst wordt er ingezoomd op de definitie van mobiel leren. Het komt er op neer dat dit het faciliteren van leren en lerend werken is via mobiele apparatuur.
Project google glass maakt het mogelijk om film op te nemen met een kleine camera aan een bril. De camera is met stem te besturen.
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Google_Glass. Een voorbeeld van zo'n opname is hieronder te zien.

Deze toepasing kan in het onderwijs onder andere ingezet worden voor het opnemen van beroepshandelingen, intervisie, proeve van bekwaamheid, portfolio etc etc. Privacy is en blijft bij google glass een lastig verhaal. Er volgt een korte discussie over de laptop: "hoort die nu wel of niet bij de mobile devices." Volgens Marcel niet; mobile devices dienen persoonlijk te zijn, verder snel te pakken en snel te gebruiken. Ik ben van mening dat een ultrabook waarbij het scherm afneembaar is bij de mobile devices hoort. De aanpak van het leren via mobile devices dient bij het device te passen. Het gaat om de impact van leren, om iets voor elkaar te krijgen. De kern draait om een juiste educatieve aanpak.

Je kunt een viertal categorieën aan digitale interactie onderscheiden. De cursisten wordt gevraagd om bij elke categorie enige toepassingen ikv mobile learning te noemen. Een greep:

  1. Content: instructiefilm, reader, geluid, luisterboeken,
  2. Capture: foto's maken, filmen, schermopname, voiceover
  3. Compute: verpleegkundig rekenen, geocoaching, persoonlijke prestaties vastleggen,
  4. Communicate: interactie met anderen, skype, taal-leren en videoconferentie.

Interactie met een mobile device en een webite kan op twee manieren plaatsvinden.

  1. Met een app die het tevens mogelijk maakt om het mobile device aan te sturen. (maak foto, zet gps aan oid)
  2. Via html5 is nog niet zover dat dit in staat is om mobile devices aan te sturen. Dit zal in de nabije toekomst wel het geval zijn.

Ook is het mogelijk om te browsen met een mobile device. Een webpagina dient dan ingericht zijn op basis van "responsive design": De webpagina wordt dan op meerdere schermgroottes getoond op basis van het device waarmee de webpagina bekeken wordt.

Een mooi mobile naslagwerk op gebied van mobile learning is de M-learning guide: http://mlearn.adlnet.mobi

Een voorbeeld van een pakket wat mobile content kan maken is storyline http://www.articulate.com/products/storyline-overview.php. Dit pakket kan mobile content maken en opslaan in de vorm van html5, scorm, flash, ios app en een android app. Een voorbeeld van een mooi stuk content wat gemaakt is met storyline“Interactive broken co-worker “ http://www.brokencoworker.com/)

brokencoworker

Bij de inzet van mobile learning dient er direct de verbinding gemaakt te worden met een eigen praktijksituatie of eigen werkplek. Hier kunnen directe vragen in de praktijk of kleine instructiefilms afgespeeld en ingezet worden.

Na de pauze neemt Fons van de Berg ieder mee naar de app Nearpod op een iPad. Nearpod staat voor ieder in de Apple Appstore klaar om te downloaden. Voor het android platform is er een betaalde app beschikbaar.(http://www.nearpod.com/nearpod-for-android/) Via een browser is nearpod op android en laptop prima in te zetten.(http://ws.nearpod.com) Nearpod is een leuke oplossing om face tot face een presentatie en een groep te besturen.Fons gebruikt deze app regelmatig als presentatietool. Fons stelt: uitsluitend leren via e-Learning bestaat niet, het is leren soms (mobiel) digitaal en vaak nog analoog. De invloed van tablets en leren komt steeds meer aan de consumentenkant te liggen.(consumeralisation of technology & learning.) Een taal, bijvoorbeeld Spaans, leer steeds meer via een app die een luttele 1.10 € kost. Iedere Google opdracht is vaak een vraag om te leren. Formeel leren is hetgeen wat vanwege het civiel effect via een erkende organisatie ingeregeld dient worden.

In een onderzoek van de firma Apple blijkt dat de student van tegenwoordig vraagt om: sociaal leren, leren op basis van hun mobiele lifestyle, het meer aanpassen aan het individueel leren en het leren via samenwerken en teamwork. om te voldoen aan deze studentvraag dient de onderwijsgevende van tegenwoordig voldoende digitale bagage te hebben.( http://www.21stcenturyskills.nl/).

Een inventarisatie op gebied van gebruik van Appleproducten geeft aan dat deze binnen de organisaties van de diverse cursisten beperkt in gebruik zijn. Jammer dat er in algemene zin binnen het onderwijs zo weinig geinnoveerd wordt. Er volgt een verhaal over de filosofie van Apple, hun baanbrekende producten en de aanpak voor onderwijsondersteuning. De Iphone, ipad, ibook en de imac komen voorbij.

ipad_iphone_ibook

Ik ben van mening dat het jammer is dat het begrip "mobile learning" door Fons met name vanuit de firma Apple en met een iPad belicht kan worden. Zoals Fons zelf aangeeft: "Het is van belang om te kiezen voor een onderwijsconcept en niet voor een leverancier."

 

Leren is soms (mobiel) digitaal en nog vaak analoog. En zo is het maar net.

zp8497586rq
zp8497586rq

Reacties zijn gesloten.