Leerstijlen en e-Learning

Afgelopen dinsdag was een drukke dag. Veel overleg, het uitwerken van een projectplan uniforme inrichting Fronter, samen met anderen daarvoor de benodigde besluiten nemen en tevens soesjes uitdelen (tja,tegelijkertijd dan ook nog jarig zijn). Die avond was er een webinar over leerstijlen en e-learning. Dit webinar was een online sessie behorende bij de opleiding e-Learning van Fontys. Nagenoeg alle cursisten waren online aanwezig en ingelogd in de web-applicatie Adobe connect. Onze docent Marcel de Leeuwe was jammergenoeg verstoken van draadloos internet. Hij zat thuis in de gang en was met een netwerkkabel verbonden met zijn router.

Het webinar nam een aanvang met de vraag naar een definitie van leerstijl en student. Het kwam er na verloop van tijd op neer dat een leerstijl overeenkomt met een voorkeur van een student voor een bepaalde manier van leren.

leermodel

Nu zijn er diverse theorieën rondom leerstijlen te noemen; Kolb ( de meest bekende) ,Vermunt, Myers-Briggs, Gardner en anderen. Op deze pagina tref je een heel scala aan theorieën en bijbehorende testen aan. http://softskills.kennisnet.nl/themaprofessie/leerstijlen. In mijn tweedegraads opleiding tot leraar, meer dan 30 jaar geleden, werd er nauwelijks over leerstijlen gespreken. Via een eenheidsworst diende elke student zijn opleiding te doorlopen. Het begrip variatie in relatie met leerstijl kan ik me niet echt meer herinneren. Typisch geval van Alzheimer light? Tijdens de avond werden de diverse leerstijlen en bijbehorende kenmerken besproken. Aansluitend werd de focus op het whole brain thinking model gezet. Dit model bevat een viertal kwadranten waarbij je als lerende op basis van je leervoorkeur binnen diverse kwadranten zult scoren.

kwadrant1

Rekening houdend met de diverse studenten en hun leerstijl zijn aansluitend diverse e-learning tools onder te brengen op basis van die kwadranten.

e_learning activities

Om op basis van een eigen leerstijl, bijbehorend studentspecifiek lesmateriaal te creëren is nagenoeg onbegonnen werk en onbetaalbaar. De aanpak van “een schot e-Learninghagel op basis van diverse leerstijlen en liefst met scherp afgevuurd ” is veelal de meest optimale. In het achterhoofd continue rekening houden met diverse studenten en elementen bijbehorende bij hun leerstijlen is de boodschap die me tijdens die avond bijgebleven is.

E_learning elementen

Zorg dat je e-learning materiaal elementen bevat uit de diverse kwadranten. Toets structureel je e-Learning materiaal op inhoud en variatie van deze e-Learning elementen in relatie met de bovengenoemde kwadranten.

pastedGraphic 5

Jaag dan dat schot e-Learninghagel op basis van diverse leerstijlen eruit en stel indien nodig tijdig bij.

zp8497586rq

Reacties zijn gesloten.