Eerstejaars

Hallo beste eerstejaars studenten ondernemer Retail Summa college.
Via dit programma leer je sneller typen.
De woorden vallen naar beneden.
Typ het woord en het woord is weg.
Het kan niet meer op je vallen.
Er volgt nu een stuk tekst….

Win een jaar op een mensenleven
Wie typt met 2 of 4 vingers haalt gemiddeld 80 aanslagen per minuut. Dat komt neer op gemiddeld 15 woorden per minuut, ongeveer even snel als schrijven met een pen. Wie typelessen heeft gevolgd en methodisch kan typen met 10 vingers schrijft moeiteloos 2 tot 5 maal sneller. Zelfs als we uitgaan van een verdubbeling, levert dat dagelijks al een aanzienlijke tijdbesparing op. Op een werkzaam leven in het computertijdperk bedraagt de tijdwinst een heel jaar!

Concentratie bevordert creativiteit
Wie blind kan typen typt automatisch of reflexmatig. Tijdens de typelessen zijn de bewegingsbanen van de vingers verankerd in het spiergeheugen, waardoor het typen onbewust en moeiteloos verloopt. Blindtypers worden niet afgeleid door het bedienen van het toetsenbord en kijken uitsluitend naar het scherm. Omdat zij zich volledig concentreren op de tekst wordt deze stukken beter qua stijl en inhoud. Wetenschappelijk is vastgesteld dat typevaardigheid een gunstige invloed heeft op de creativiteit.

Geef RSI geen kans
Tijd is kostbaar, evenals gezondheid. Wie gebogen over het toetsenbord hamert met 2 of vingers wordt sneller moe en heeft een verhoogde kans op lichamelijke klachten. Het eindeloze op- en neerkijken tussen scherm en beeldscherm leidt vroeg of laat tot ongemakken en mogelijk zelfs tot RSI. Blindtypers richten hun aandacht voortdurend op één punt en typen daardoor niet alleen sneller en nauwkeuriger, maar ook meer ontspannen. Typelessen beschermen dus ook tegen RSI!

Dat was de tekst.
Super gedaan.
groet Willem