E-learning en onderwijstijd

Albert Vlaardingerbroek van Noorderpoort weet als eerst te melden dat hij als enige gaat presenteren. Jef van de Hurk wordt gemist, hij ligt ziek te bed. Jef beterschap!

Op dit moment is een nieuw servicedocument op gebied van onderwijstijd bij het ministerie van OC&W in de maak. Dit service document kan aan instituten mogelijk verruiming geven op gebied van regelgeving en onderwijstijd. Inspectie ligt “dwars” en op basis van de huidige politieke situatie gebeurt er niet bijster veel.

Vraag: Kunnen wij, onderwijsland, het digitale leren zo definiëren dat het op enig moment als reguliere onderwijs tijd mee kan tellen. Noodzaak hiervoor: de vergrijzing onder het personeel, die noopt tot het nemen initiatieven om, in een 5-10 jaren, de te verwachten leegloop het hoofd te kunnen bieden. Albert stelt “prikkelend” dat de inspectie van onderwijstijd een betonnen zwembad maakt. Goed onderwijs laat zich niet binnen een betonnen zwembad vangen. Inspectie zou op deze wijze als een badmeester de kwaliteit van onderwijs gaan bepalen.

Men moet bij het Noorderpoort de tering naar de nering zetten. Er zijn opleidingen waar het leerlingaantal terugloopt. Er is hiervoor krimpgeld beschikbaar wat mogelijk ingezet kan worden om e-learning te ontwikkelen ikv onderwijstijd. Om te weten wat de speelruimte is heeft men bij het Noorderpoort hiervoor wat scenarios uitgewerkt:

  • Fysieke begeleiding, zelfde tijd, zelfde les : klassikale les: meetbaar voor je IIVO.
  • Extende classroom, een groep kijkt mee naar de les : klassikale les via video waarbij een ander groep meekijkt.
  • Docent op loopafstand (DOLA) verschillende plaats, zelfde tijd, zelfstandig of in groep werkend.
  • Docent op virtuele afstand. (DOVA), verschillende plaats, zelfde tijd. Zelfstandig werken of werken in groepen begeleiding via ICT.
  • Afstandsleren , verschillende tijd, verschillende plaats is onbegeleid onderwijs, (dat telt niet mee ikv je onderwijsaanbod).
Verdere informatie over de scenario's is aan te treffen op de website”http://www.digitaalverantwoordafstandsleren.nl/
Het ministerie staat momenteel open voor onderzoek van het DOVA traject. Verruiming op gebied van het afstandsleren is niet te verwachten. Aanwezigen geven aan zich te herkennen binnen de geschetste scenario's. Echter binnen ROC land is er een gerede angst om te experimenteren met onderwijs in relatie met onderwijstijd. Krimp , terugloop van studenten binnen een bepaalde stad, regio op bepaalde opleidingen dwingt je om de speelruimte op dit aandachtsgebied te herbezien.

Er werd een vraag werd gesteld mbt haal- en werkbaarheid om een 300tal studenten en een 6 docenten digitaal onderwijs te laten bedrijven. het stellige antwoord was: “eerst maar eens kijken en evt in het klein een pilot doen. Dan verder zien.”

Speelruimte op IIVO gebied is en blijft binnen de bedrijfsvoering van het hele middelbaar beroepsonderwijs een cruciaal item.

zp8497586rq

Reacties zijn gesloten.