Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijs ik ten aanzien van de website www.willemvandinther.nl u op het volgende:

De op deze website getoonde informatie wordt door mij met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De op deze weblog gepubliceerde informatie is uitsluitend mijn persoonlijke mening of visie. Dit geldt eveneens voor reacties van bezoekers. Aangezien ik op geen enkele wijze invloed kan uitoefenen op deze reacties komen deze geheel voor rekening van de betreffende bezoeker.

De foto’s en afbeeldingen op de weblog maken deel uit te maken van het publiek domein. Indien u het copyright op een op deze website geplaatste afbeelding, foto, artikel of ander werk bezit, e-mail mij en de betreffende uiting zal direct worden verwijderd. Ik aanvaard mede gezien deze werkwijze geen aansprakelijkheid voor eventuele inbreuk op auteursrechten van derden door het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers. Alle op deze weblog gepubliceerde informatie valt onder een Naamsvermelding-Niet commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland Licentie

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Ik behoudt mij  het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel ik alles in het werk stel om misbruik te voorkomen, ben ik niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze site via het Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten mijn domein  die ter informatie van de bezoeker opgenomen zijn. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men mijn weblog. Hoewel ik erg selectief ben ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan ik niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of documenten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door mij worden onderhouden wordt afgewezen.

 Ik dank u voor uw begrip.