4 in balans model: stagnatie in ICT gebruik?

Vanuit Kennisnet wordt de presentatie "4 in balans; stagnatie in ict gebruik" verzorgd. De 4 elementen die in balans dienen te zijn: Visie, Deskundigheid, Digitaal leermateriaal en Infrastructuur. Deze 4 elementen dienen samen op te trekken voor een beter didaktische inzet van ict binnen het leertraject.

4 in balans

In onderzoeken (http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken-totaal/exmo) zijn diverse experimenten beschreven waarin onverkort blijkt dat leren met behulp van ICT op een beter wijze kan verlopen. Tijdens de presentatie zullen enkele onderzochte experimenten op gebied van onderwijs en nieuwe ict toepassingen passeren. Vernieuwing op gebied van onderwijs: constructief leren, simulatie, samenwerken, social media, gaming. Veel docenten zijn door zelf hierin in hun onderwijs verder gekomen.
Krimp en afstandsleren.
Minder studenten, betekent aanvullen met afstandleren, een initiatief van ROC westerschelde, voortaan Scalda. Inspectie heeft dit experiment ikv iivo goedgekeurd.
 

 
Onderzoek laat zien dat het geleerde in de klas en wat virtueel geleerd buiten de klas identiek is.

Opbrengsten van de pilot: Een 6tal weken scholing van docenten was aan de magere kant. Jeroen van den Oord had een duidelijke visie. Er was voldoende aan lesmateriaal en benodigde infrastructuur was beschikbaar. Op de vraag of dit type onderwijs geschikt is voor alle groepen studenten werd er geen duidelijk antwoord gegeven. Persoonlijk ben ik de mening toegedaan dat het afstandleren veel minder geschikt is voor studenten van niveau 1-2. Wat (gerijpte) studenten niveau 3-4 zijn mogelijk meer gebaat met het virtueel leslokaal.

Leren met tablets
Een experiment met tablets toonde aan dat de nieuw de hardware aansloot bij de wereld van de student. Een zoektocht naar apps, niet werkende flashfiles (op een ipad) frustreerde alle betrokkenen. Ben van mening dat naast visie is de inrichting van je digitale didactiek mede voor een groot deel het welslagen van het experiment bepaalt.

Zet een weblog in tbv bpv-begeleiding.
Begeleiding via social media leverde meer feedback op tussen student en begeleider. Men is druk aan het nadenken over privacy en verslaglegging ikv bewijsvoering ikv resultaat. Een stage blog prikkelt studenten om na te denken over hun eigen ontwikkeling.

Samengevat
Ict draagt bij aan efficiënter en effectiever onderwijs. Onderwijs verandert onder invloed van ict ontwikkelingen. ICT bekwaamheidseisen van docenten zijn cruciaal om verder te komen op dit vlak. Hoe is het toch mogelijk dat aandacht vaak uitgaat richting bedrijfsvoering; gebouwen, roosters, website etc?

Het blijft op dit vlak al jaren een spanningsveld waarbij onderwijs buiten enige mooie experimenten vaak aan het korte eindje trekt.

zp8497586rq
zp8497586rq
zp8497586rq

Reacties zijn gesloten.