Onderwijsgevenden op Summa gestart met het zelf maken van interactief lesmateriaal

Op 11 april ’17 vond er een bijeenkomst van de Social Media Club plaats rondom het online pakket Xerte. Tijdens deze bijeenkomst hebben een vijftigtal collega’s kennisgemaakt met de mogelijkheden van interactieve lesstof. Ondertussen zijn er diverse leerobjecten gemaakt die al in het dagelijks onderwijs ingezet worden. Voor de aanwezigen tijdens de bijeenkomsten was er  in het lesmateriaal een aftrap met een videoboodschap van Antoine Wintels aanwezig. Antoine dank!

11 april 16.30: Aftrap!
Een groep van rond de 50 belangstellenden verzamelden zich in de leertuin van Sterrenlaan 6. Na een bondige aftrap met wat tekst en uitleg, hoe het zo gekomen is, gaat iedereen in groepjes  van twee aan de slag. Alle aanwezigen logden vervolgens in op Fronter. Via Fronter komen alle aanwezigen, analoog aan onze studenten, meteen bij het  instructiemateriaal ”Xerte deel 1 en Xerte deel 2”.Bridget van Geijlswijk was voor ondersteuning rondom Fronter aanwezig. Alles verliep nagenoeg vlekkeloos. (Bridget nogmaals bedankt!).  Ieder kan vervolgens aan de slag! Fijn!

11 april 17.40: Schaft!
Het was goed om te merken dat veel aanwezigen de tijd vergaten. Ieder was druk in de weer met Xerte deel 1 met woordzoekers, flitskaarten, testjes en toetsjes. Benieuwd? Bekijk het hier! Tien minuten later dan gepland konden we met alle aanwezigen het eerste deel afronden. Aan tafel!! Vanuit Marketing en communicatie was een prima warme maaltijd georganiseerd. Dank daarvoor! Tijdens de maaltijd zat ieder van hoog tot laag  gezellig bij te keuvelen. Collega’s kwamen elkaar weer eens in een andere setting tegen. Leuk!

18.15: Zelf aan de slag met Xerte
Na de maaltijd ging ieder koppel met deel 2 aan de slag. Benieuwd? bekijk het hier! Voor iedereen was er een account  aangemaakt en kon ieder dan ook inloggen in Xerte. Eerst maakte elk koppel een eigen oefen leerobject. Vervolgens werd er een stukje meegenomen lesstof als een nieuw Xerte-leerobject gebouwd. Om 19.00 uur was het afronden geblazen. Echter  45 minuten is erg weinig tijd. Weinig om je te verdiepen en digitaal lesmateriaal te maken met een nieuwe applicatie. Vandaar dat er een brede roep was voor een vervolgbijeenkomst. Velen gaven aan daar zin in te hebben!

Toekomst
Er zijn in de afgelopen twee maanden al een 100-tal accounts aangemaakt. Op aanvraag van diverse collegae hebben we extra accounts aangemaakt. Elk account geeft tevens toegang tot oefen- en instructiemateriaal. In het nieuwe schooljaar komt er een vervolg. Gemaakt lesmateriaal kan dan aan elkaar getoond worden. Wat werkt wel en wat werkt niet. We denken dan aan, in kleine groepjes, hands-on sessies. Tevens willen we voldoen aan een verzoek voor doe-sessies foto- en videobewerking. Daar was namelijk tijdens de bijeenkomst veel vraag naar. We zullen eens bekijken hoe- en-of we dit met een groepje collega’s georganiseerd kunnen krijgen. Bericht hierover volgt!!

Nogmaals namens collega’s van de Social Media Club en Nawfel: ieder bedankt! 

Zelf interactief lesmateriaal maken: moeilijk? Kwestie van gewoon doen!

Woensdagochtend, half negen, 75 pubers stuiteren de leertuin op Sterrenlaan 6 binnen. Op het lesrooster van de tweedejaars studenten staat twee en een half uur webshop. Nadat alle studenten welkom geheten zijn, gaan de tweedejaars studenten in tweetallen aan de slag. Docenten zitten tussen de studenten en helpen waar nodig. Nu, na een half jaar, kunnen we zeggen dat didactische werkvormen en het bijbehorend interactief lesmateriaal prima voldoen.

Onderwijsinhoud webshoponderwijs
Vorig jaar hebben we op de opleiding Ondernemer Retail de eerst stappen gezet met het webshop-onderwijs. Het klinkt eenvoudig, levensecht onderwijs. Studenten runnen een heuse webshop en leren daarmee  omzet te maken. Net als de ondernemer die geld moet verdienen aan het exploiteren van zijn online shop. In de dagelijkse praktijk een niet zo makkelijk over te brengen verhaal. De in Nederland meest gebruikte software om de shop mee in te richten is het complexe Magento. Om de vindbaarheid van een shop voor Google te optimaliseren gebruiken we het online pakket Lipperhey. Dat is Engelstalig en lastig te doorgronden. Lipperhey toetst een scala aan onderwerpen van een webshop. Vervolgens komen daar meer of minder bevindingen uit. Vervolgens lossen onze studenten die op. Lastig, minder lastig, meer en minder. De ene groep studenten werkt daar dan ook wat sneller doorheen dan de andere.

Gekozen didaktiek
Binnen het webshoponderwijs hebben we gekozen voor “sociaal leren in een formele setting”. In koppels van twee doorlopen ze de opdrachten en werken ze aan “hun” webshop. Korte mondelinge instructies aangevuld met “hoe doe je dat” video’s en toetsen zijn online beschikbaar. De nieuwe opgedane kennis wordt direct in de dagelijkse praktijk van de eigen shop toegepast. Daarnaast krijgen alle studenten via WhatsApp een dagplanning van de in die week ingeplande activiteiten en klassikale instructies. Alles beschikbaar just in time.

Interactief lesmateriaal / e-learning met Xerte
Het lesmateriaal wat we gebruiken bij webshoples wordt gemaakt we met het gratis Nederlandstalig online pakket Xerte. Met Xerte kan je zonder enige kennis van HTML of XML aan de slag om een interactief leerpad te bouwen. In dit leerpad is het tevens mogelijk om diverse social media op te nemen. Het is een vrij eenvoudig pakket, dat zich een heel eind vanzelf wijst. Het pakket is in gebruik bij diverse  roc’s en scholen voor hoger onderwijs. Het is tevens geschikt om lesmateriaal te maken voor leerlingen/cursisten met leerstoornissen.

Waarom zetten we voor ons webshoponderwijs e-learning in?

 • Uitleg van complexe materie via audio- en videofragmenten
 • Interactief leren
 • Online/op afstand leren
 • Meer zelfwerkzaamheid
 • Minder belasting van docent

Kennismaken met Xerte voor Summa medewerkers
Op 20 februari was er een eerste praktische kennismakingssessie voor een twintigtal medewerkers. Zij hebben de eerste stappen gezet om bestaand lesmateriaal interactief te maken.
Op 11 april, bij de Social Mediaclub, kon iedereen die dit wilde kennismaken met Xerte.
Gelijk aan onze studenten stond er dan voor medewerkers een online module ter beschikking waarmee ieder zichzelf kon scholen om eenvoudig eigen interactieve lesstof te maken.
Bericht hierover volgt!

Onderwijs en ICT ondersteuning in Lapland

In november 2015 hebben twee Lapse dames Outi Pelttari en Raija Paasimaa, mijn les webshop bezocht. Beide zijn docent op het Ammatiopisto Lappia, vocational college, afdeling Business & Finance in Finland. Ze waren op werkbezoek in Nederland. Toen ze zagen hoe het webshop-onderwijs verliep kreeg ik de vraag:” Why don’t you come and see how we do this in Finland?” Ik antwoordde: “Yes, that might be nice” Tja, zo is het gekomen.

Apart
 Afgelopen woensdag vlogen Peter Ketelaars en ondergetekende met Finnair 3000 km noordwaarts. We eindigden in een erg leeg gebied net een 120-tal km onder de poolcirkel. Na een hartelijke ontvangst gingen alle heren met een biertje de sauna in. Aan het einde van de sessie diende je jezelf met berkentwijgen te meppen. Aansluitend was het haren wassen en afspoelen met een bak warm water. Het eten stond vervolgens voor ons klaar. Gerookte kopvoorn, aardappels met botersaus en gekookte wortels. De andere niet alledaagse gewaarwording was de eeuwige zon gedurende de nacht. Om half twee ‘s nachts is het wat schemerig. Toen ik wakker werd rond 4.00 uur stond de zon al weer vol op het slaapkamerraam.Meeloopdag
De volgende dag stond er een meeloopdag met Marko Mehtälä op het programma. Marko is een van de coördinatoren en docentondersteuner op gebied van e-learning. Hij is verbonden aan de Lappia University of applied sciences./ Vocational school (MBO). (11.000 studenten) Hij is oud student en rolde deze baan in. Door de inzet van e-learning, als aanvulling op de reguliere lessen, werd vsv met ca.5 % teruggedrongen. Docenten kregen voor het eerst tools om studentactiviteit te meten. Samen met een presentieoverzicht prima om studenten te monitoren. Het jaarlijks aantal studenten wat over een looptijd van drie jaar niet afhaakte werd verkapitaliseert naar medewerkers op gebied van e-learning ondersteuning. Het team kent momenteel een achttal medewerkers.markoDocentenscholing
Het team van Marko verzorgt op aanvraag docentenscholing. Momenteel is dat veel op gebied van multimedia/ film. Docenten hebben gekozen voor Google apps om lesmateriaal te maken. Video wordt opgeslagen op YouTube en met verborgen hyperlinks. Veel instructiemateriaal wordt gemaakt met google hangouts on air. Docenten kunnen direct een verbinding maken met YouTube om hun films op te slaan. Docenten werken met elektronische leeromgevingen Moodle en I-Link. ICT-ondersteuning is beschikbaar op aanvraag van docenten. Het onderwijs wat zij verzorgen is bepalend, veiligheid, standaarden en technische eisen komen op een tweede plaats.
De inrichting van Moodle is vrij sober. Men hanteert het motto: weinig fratsen dat scheelt. Diverse uitgangspunten en tools zijn aansluitend besproken en bekeken. Ik voelde me als een vis in het water.

Een dag later
De volgende ochtend stond een bezoek aan de Vocational school op het programma. Twee lectoren en een teamverantwoordelijke van de afdeling Busines en ICT stonden ons te woord. De verantwoordelijke voor Internationalisering sloot bij het gesprek aan. Ontwikkelingen op gebied van tools en werkwijzen op IT vlak werden besproken. Ze waren drukdoende om een gratis tool genaamd “Trello” te onderzoeken op bruikbaarheid binnen hun projectonderwijs voor het MBO. In Lapland was men nieuwsgierig naar de opzet en aanpak rondom webshoponderwijs bij het Summa College. Mooi om te merken dat daar wereldwijd vraag naar is. Mogelijk komt er nog een Finse vraag op gebied van samenwerken. We wachten af. We werden aansluitend meegenomen door een docent op gebied van de inrichting van Moodle. Hij verzorgde lessen waarin hij studententeams leerde programmeren. Opvallend was dat hij klassen kende met een grootte van ongeveer 15 studenten.

Zaterdag visdag
Zaterdag werd een visdag op zalm. In de Tornioyoki rivier zwemmen zalmen stroomopwaarts om hun eieren af te zetten nabij de poolcirkel. In Lapland mag je die uitsluitend vangen met een handgedreven boot. Met een motorbootje de rivier op en dan dus roeien. Tijdens het roeien zal de zalm hopelijk het kunstaas pakken. Na 5 uur roeien en varen werd het dus supermarkt zalm. Als dank hebben we die avond voor onze gastvrouw gekookt. Een Finse hap met een Nederlands tintje. De maaltijd viel gelukkig erg goed in de smaak. Vandaag zijn we weer op reis; terug naar ons eigen kikkerlandje.
Morgen zijn we weer present op gebouw Sterrenlaan 6.
Nederland; we komen er weer aan.vissenRest me om Peter Ketelaars en alle andere collega’s die deze inhoudelijk mooie trip mogelijk gemaakt hebben “Dank” te zeggen.

Didactiek op zijn kop. Studenten runnen een professionele webshop!

Vandaag heb ik tijdens de landelijke BTG dag een presentatie verzorgd. De presentatie handelde over de wijze waarop we de afgelopen periode ons webshop onderwijs vormgegeven en beleefd hebben.
In een tweetal sessies nam ik de aanwezigen mee. Van onze eerste worstelingen met online business naar het live gaan met een 23-tal webshops. Naast mijn direct-leidinggevende Frans Wernaart was Jose Rijnen van fa. Webelephant aanwezig.Presentatie op slideshare
De presentatie heb ik gemaakt met Powerpoint 2016 en heb om meningen van de aanwezigen te peilen de applicatie participoll gebruikt. Nagenoeg alle aanwezige docenten gaven aan dat ze zich konden vinden in de Eindhovense  onderwijsmethodiek en ingeslagen weg op gebied van de webshops. Voor mijn presentatie kreeg ik als rapportcijfer een 7,5. Niet slecht als de hoogste score een 8 is. 😉  Enige info rondom de tool Participoll heb ik gevonden op de blog van Willem Karssenberg, de trendmatchter. Willem hartelijk dank daarvoor! Mijn presentatie is hieronder, vanuit slideshare, aan te treffen.

Geschiedenis
Vanaf 2012 is Summa Business al aan het stoeien met de inzet van de webshop in het Handelsonderwijs. Na een mislukte pilot met Shop4school werden er door studenten op een webserver WordPress webshops ingericht. Zonder structurele handel ging daar de uitdaging snel van af. Een webshop inzetten binnen een, door studenten gerunde, minionderneming stierf een stille dood. Om te zorgen dat je webshop door potentiele klanten gevonden gaat worden dien je geruime tijd via online marketing tijd te investeren. Tevens was het assortiment, wat veelal een kostprijs kende tot 10€, wegens bijkomende verzendkosten voor potentiele klanten te weinig uitdagend om online aan te schaffen.

Partner Webelephant
Tijdens de webwinkelvakdagen, januari 2015, hebben Frans en ondergetekende de verbinding gemaakt met de Firma Webelephant. Zij hadden assortiment, verkoopapparaat en konden digitale infrastructuur leveren. Het onderwijs kan op deze wijze ontzorgd worden. Na het sluiten gezamenlijk sluiten van een contract was het tijd om aan het onderwijs te gaan bouwen

Uitgangspunten Onderwijs
Studenten krijgen ruimte om informeel te leren in een formele setting. In groepjes van twee krijgen zij de uitdaging om bv hun webshop in te richten. Ze kiezen samen hun eigen clipart, eigen assortiment , gaan de uitdaging met de techniek aan. In de leertuin trekken ze samen met andere groepen studenten op. Er is volop onderling overleg en uitleg. Maar ook met andere groepen studenten wordt er gesproken en gewezen. Deze wijze van producerend leren werkt , zoals ik het zie, prima. Elke (deel)opdracht werd naast het op te leveren product afgesloten met een diagnostische toets en een reflectieverslag op de eigen weblog.

Communicatie en techniek
Alle communicatie verloopt digitaal. Als kanalen worden WhatsApp en Fronter (ELO) gebruikt.
Naast hun weekplanning treffen studenten daar ook hun dagplanningen in aan. Die dagplanningen worden op verzoek van de studenten gemaakt. MBO studenten van deze leeftijd hebben vaak moeite met overzichten en prioritering van werkzaamheden.  De verleende service levert hen een actuele to-do lijst op die ze contentieus volgen. In overleg met Webelephant is een scholings- en een productieomgeving met elk een 25tal webshops gebouwd. Studenten kunnen, gelijk aan het rijlessen, leren omgaan met de techniek achter de shop. Nadat zij “het machientje” snappen kunnen ze aan de slag in de productieomgeving.

Ervaringen
In september zijn we met 50 tweedejaars studenten in het diepe gesprongen.  Het benodigde lesmateriaal heb ik oa. gemaakt met eXelearning, Fronter, screencast-o-matic, i-spring, classtools, MsOffice. Tevens heeft Bennie van Houten, online marketeer van Webelephant, een fikse hoeveelheid screencasts gemaakt. In het maken van interactief digitaal lesmateriaal gaat veel tijd zitten. Het voordeel is wel wat je eenmaal digitaal gemaakt hebt is eenvoudig te hergebruiken. De grote hoeveelheid screencasts rondom het inrichten van de webshop heeft absoluut een grote meerwaarde. Studenten reageren positief op deze andere manier van werken.
Er zijn op 24 februari een 23tal webshops live gegaan. Deze kennen, zonder enige (online) reclame, op dit moment een 850 € aan omzet.  Deze week gaan de door Webelephant betaalde adwordscampagnes live. Studenten hebben, voor sociale vindbaarheid, facebookpagina’s en viral video’s gemaakt.

 

Laatste loodjes
Het schooljaar telt op dit moment nog maar een zevental lesweken. Er staat als toetje het maken en uitvoeren van een online marketingplan, een eerste eenvoudige administratie en het webschrijven op het programma. Studenten die alle te beoordelen onderdelen met voldoende of goed afgerond hebben mogen in juni hun Webelephantcertificaat in ontvangst nemen.

Al met al een uitdagend en enerverend traject waar ik met veel voldoening op terug kijk.

23 webshops op Summa-Business afdeling Retail zien het levenslicht!

Op woensdagmiddag 24 februari 2016 zijn 23 webshops van Summa – Business officieel geopend om daadwerkelijk omzet mee te gaan maken. In de afgelopen periode zijn er onder andere door mij lessen verzorgd om dit mogelijk te maken. Als geestelijk vader van de gevolgde onderwijsaanpak heb ik gisterenmiddag vooral genoten. Hieronder een kort relaas van de happening. 
Om 13.00 uur trapte Antoine Wintels, voorzitter CvB  van het Summa College, de festiviteit met een korte toespraak af. “De snel veranderende wereld van de Retail maakt voor onze studenten de kennis van de webshop essentieel.”  Zo gaf hij aan. Hij wenste de studenten erg veel succes met hun shop.

Vincent Jansen, directeur van Webelephant nam het stokje over. Hij stond te kijken van de snelheid  waarmee de studenten hun shop  ingericht hadden. “Wat jullie doen in 7 dagdelen, doen de wat oudere ondernemers een 7 –tal maanden over.” Om het vuurtje in de ondernemers in de dop aan te wakkeren stelde hij hen een prijs in het vooruitzicht. “Jullie hebben zo dadelijk jullie elevator-pitches waarin jullie vertellen wat je strategie is. Het studentkoppel  met de beste pitch krijgt een bedrag van 1000€ om te besteden aan online marketing”. Het geroezemoes onder de studenten sprak vervolgens boekdelen. Er volgden een 23tal pitches, de een beter dan de andere. Marie-Louise Gerards beoordeelde die vakkundig op Nederlands spreken 3F. Annebeth Vermande beoordeelde samen met Vincent Jansen en Jose Jansen de pitches op hun commerciële kwaliteiten.

Na alle pitches waren drie koppels als best bevonden. De webshops http://www.kiteguru.nl van Shari de Wit en Iris van Beusekom, http://www.onderbroekenspecialist.nl van Jesper van den Hurk en Nigel van Heeswijk en http://www.kingboxspring.nl van Nenno Emelina en Kas Kessels behoorde tot de top 3. Echter, er stak een koppel boven de andere twee uit. “Kingboxspring” ging met de eer en het geldbedrag strijken.

Jose knipte vervolgens symbolisch een lint door; alle shops waren daarmee geopend voor de handel. Op de website http://www.summawebshops.nl tref je een overzicht van alle shops aan. Een feestelijke toost maakte de happening compleet.

Mijn onderwijsmoment: “Verkoop is emotie”

Karin Winters startte vorig jaar een initiatief genaamd:"mijn onderwijsmoment". Destijds heb ik daar een blogpost voor geschreven. Ook dit jaar heb ik weer een bijdrage geleverd.

Augustus 2015
In augustus 2015 stuiterden nieuwe groepen eerstejaars studenten “Ondernemer Retail” mijn klaslokaal binnen. Beetje zoekend en onwennig keken ze elkaar aan. Ieder in het bezit van een laptop, stapten ze zo onbevangen het nieuwe schooljaar in. “Die laptop en hoe dat werkt; appeltje eitje.”

appeltje-eitjeIn de eerste schoolweken bleek al snel dat het met het appeltje en het eitje tegenviel. Ik heb de groepen studenten via praktische doe-opdrachten op ICT gebied mee mogen nemen.
Van een elektronische leeromgeving, MS Word, effectief zoeken, moodboard maken, social media, malware, cloudopslag, website maken, weblog maken, MovieMaker, Audacity naar YouTube.
De studenten heb ik de loop van de tijd met de opdrachten mee zien groeien. Ze werden steeds vaardiger.

Meesterproef ICT
Het hele palet aan doe-opdrachten werd afgesloten met “een Meesterproef ICT”. Via een rad van fortuin kreeg elke student een eigen emotie toebedeeld. Als toekomstig ondernemer kreeg elke student de uitdaging om die eigen emotie met behulp van beeld en geluid vorm te geven. Immers verkoop is nauw verbonden met emotie.

Met een set aan zelfgekozen afbeeldingen en mp3 bestanden werd met MovieMaker een video-impressie gemaakt. De video werd op YouTube geplaatst en vervolgens op een eigen weblog geëmbed. De video zou door medestudenten beoordeeld worden op basis van wow- en plakfactor. Komt de film binnen en blijft die hangen…….

Bij de beoordeling ervan zaten gespannen studenten te kijken naar elkaars films. Zij mochten deze van elkaar mee beoordelen. Elke student werd met de eigen gemaakte film in de waarde gelaten. Mooi om te zien en om mee te mogen maken. Diverse films kenden een hoge wow- en plakfactor en waren met zorg gemaakt. Je zou niet verwachten dat de maker een 16 jarige puber zou zijn.

 

Mijn onderwijsmoment  
Het zien van alle films van mijn studenten die daarvoor hun stinkende best gedaan hebben en elkaar daarbij geholpen hebben. Wat wil je als docent nog meer…
Genieten!

Website summasmartphone.nl geopend

Gisteren vond de eerste workshop om 15.00 uur plaats om te leren omgaan met de fonkelnieuwe Summa smartphone. Op de tweede etage van het gebouw aan de sterrenlaan nummer 6 had zich een aanzienlijke groep docenten verzameld. Directrice Henriette de Haas opende de bijeenkomst en verklaarde daarmee de website http://www.summasmartphone.nl voor geopend. 

Alle aanwezigen werden allereerst meegenomen naar de wondere wereld van Android en Lollipop. Aansluitend werd er een tweede bijeenkomst aangekondigd die in het teken zal staan van activerend onderwijs. Collega Frank van den Ende zal dan iedereen meenemen op gebied van onderwijs en activerende werkvormen met behulp van ICT. 

P1010153_3Vervolgens kon iedereen op zijn eigen niveau en snelheid de telefoon verder gaan instellen. Twee studenten van de school voor ICT waren aanwezig om waar nodig te helpen. Zij genoten zichtbaar om onze docenten digitaal bij te kunnen staan. Dienst Facilities bedankt voor de ondersteuning.

P1010156_3Onze “Els van de receptie” genoot zichtbaar van alle persoonlijke aandacht rondom haar telefoon. Zij was een van de collega’s voor wie de smartphone een nieuw fenomeen was. De website summasmartphone is voor haar een uitkomt. Tijdens de vakantie kan ze rustig de site eens verder op mogelijkheden onderzoeken:” de diverse aanwezige films zijn een uitkomst, kan ik eens rustig kijken en luisteren.” Ik hoop dat er meer collega’s zijn die op deze manier voordeel uit de site halen.
Vanuit Summa Techniek kwam verder een bericht om na de vakantie een summasmartphone scholing te gaan organiseren. Mooi, Summa Techniek is nummer twee.
Wie volgt? 

Voor nu: “de tijd om iedereen een fijne welverdiende vakantie toe wensen”. Geniet ervan!

Summa Smartphone perikelen II

In de afgelopen week zijn de laatste smartphones overgezet van Vodafone naar T-mobile. De collega’s van de dienst Facilities hebben aan de organisatie van het vooraf uitreiken en instellen een flinke klus gehad. En nu?

136650402

Veel oudere collega’s zijn minder bekend met hun smartphone. Meteen na het uitreiken van de smartphones bevragen de collega’s elkaar volop om van elkaar te leren. Prima, dit informeel leren. Op zich is het leren prima, echter de collega’s met net wat meer kennis worden heel wat meer bevraagd dan anderen.

docenten_overlegScholingswebsite
Om die eerste nood naar informatievraag enigszins te lenigen hebben we met 13 collegae besloten om een scholingswebsite rondom de smartphone te maken. Vooraf is voor akkoord gevraagd bij de projectleiders van het project "Summa Smartphone" De afgelopen weken is na dit akkoord door eenieder hard aan de site gewerkt. Allen bedankt!! Morgen zal tijdens de eerste scholingssessie de website live gaan. De scholingssesie zal geopend worden door onze directrice Henriette de Haas. Na de scholing kan de site nog wat aangepast worden. Andere scholen kunnen het gemaakte scholingstraject hergebruiken voor Het idee is verder om bij aanvang van de zomervakantie de website uit de lucht te halen. De aanwezige scholingsinfo kan dan opgenomen worden in Fronter, Intranet en/of op handleidingenict.summacollege.nl.

Beschikbaar stellen
We willen de dienst Marketing & Communicatie vragen om morgen de link van de website via het vernieuwde Intranet benaderbaar te maken. Tevens vragen we aan de dienst facilities om morgen de link te prikken op de webpagina handleidingenict.summacollege.nlWeb_linkBehoefte
Als ik de opmerkingen van mijn collega’s beluister voorziet de website in een behoefte. Het aanwezig zijn van twee stagiares van de school van ICT wordt erg gewaardeerd.  Deze service op maat komt op het juiste moment. Diverse collega’s zijn morgen verhinderd. Lessen, stage-afspraken of andere verplichtingen buiten de deur. Ieder die ik spreek baalt dat hij / zij niet aanwezig kan zijn. Wie in ieder geval als groep aanwezig zijn; alle conciërges en een volledig team van de school voor mode. Diverse collega’s van andere teams sluiten aan op basis van ruimte in hun agenda.

Ik verwacht dat ik morgen een aanzienlijke groep mag begroeten. Ben benieuwd..

Summa Smartphone perikelen

Enkele weken geleden is er door de dienst Facilities (ICT) een topklus verricht. Samen met de firma T-Mobile zijn er ruim 1250 smartphones met gelhoes en screenprotector op een uiterst adequate en correcte wijze uitgereikt. De nieuwe smartphone voor het Summa College heet Samsung Galaxy S5 mini. Een mooi bij-de-tijds toestel. De nieuwe smartphone vervangt de ouwe getrouwe Nokia 6201. Lees: een down-to-earth koelkast met tiptoetsen. Nu zou je verwachten dat de gemiddelde werknemer vrij snel met zo’n nieuw toestel aan de slag kan. In de praktijk is het best even zoeken.  Met enige regelmaat zijn collega’s in het gebouw aan de Sterrenlaan 6 met elkaar naar het correct gebruik van het toestel aan het zoeken. In de pauze kijkt men, van tijd tot tijd, vragend naar elkaar. Hoe werkt dat? Hoe nu verder?

nokia-6201Een greep aan voorvallen
Het toestel kent een tweetal pincodes; een om de simkaart en een om de telefoon te ontgrendelen. Vanochtend nog stond een lieve blonde collega haar ontgrendelpincode in de simkaartpincode in te kloppen. Ik was net op tijd om dit uit te leggen. Het begrip pukcode was voor haar helemaal een brug te ver. “Heeft dat wat met ijshockey van doen?”
Afgelopen vrijdag vroeg een collega mij hoe hij het toestel opnieuw moest opstarten. Er waren immers geen knoppen aan de buitenzijde zichtbaar. Tja, logisch als je daar zelf een beschermende gelhoes over heen trekt.
De dag ervoor vroeg een andere collega mij hoe hij het toestel, als hij door een bpv bedrijf  gebeld zou  worden, moest aannemen. Daar zat bij bij zijn toestel immers zo’n zwarte buitenkant overheen. “Dat  beschermt prima het glas. Alleen je kunt dan niet op het glas tikken om een telefoontje aan te nemen.” Ik heb de gelhoes omgedraaid en vriendelijk e.e.a. uitgelegd.
En zo gaat dat op dit moment maar door, collega’s helpen continue collega’s. Ideaal voor een betere interne communicatie. Ideaal voor een lerende organisatie. Wel met het risico dat onwaarheden een eigen leven gaan leiden..

Je eigen naam is niet zichtbaar in het vergrendelscherm
Wat niet zo handig is dat, in de standby stand, alle medewerkers dezelfde achtergrond van het vergrendelscherm kennen. De naam van de gebruiker is standaard niet zichtbaar in dit vergrendelscherm. Als een toestel ergens blijft liggen weet je bij god niet van wie de telefoon is. Net even handiger als die naam dus wel te zien is. De eerste gevonden “John Doe’s” zijn al binnen ons mooie instituut aangetroffen. Oftewel goede zaak om te scholen opdat in alle toestellen de naam van de eigenaar in het vergrendelscherm te lezen is. 

John doeLollipop
Tegelijkertijd met het uitreiken van de smartphone is Google gestart met het uitrollen van Lollipop. Dit is Android versie 5.0. Dat betekent dat onder andere de look & feel van het apparaat een drastische verandering zal ondergaan. Ik heb in de personeelskamer al diverse toestellen op scherp zien staan wat betreft die upgrade naar Lollipop. Als ik dan de naam Lollipop bij mijn collega's noem kijkt men mij met een Lollipop gezicht aan. Met zo'n meewarige blik van “ is die man wel van deze wereld?”…..

android-5-0-lollipopScholing
Alle tijd die je steekt in individuele collega’s kun je beter steken in wat collectieve scholingssessies. Na enig navragen blijkt dat collega’s op andere scholen ook elkaar aan het helpen zijn. Op de vraag of het een idee is om gezamenlijk multimediaal scholingsmateriaal te maken krijg ik steevast het antwoord “ja, ik doe wel mee”. Op dit moment is een groep van 13 medewerkers een WordPress site aan het vullen. Volgende week donderdag zal op Summa Business en Summa Mode een eerste scholing “Smartphone voor medewerkers” verzorgd worden. Vanuit de dienst Facilities en de dienst Onderwijs en Kwaliteitszorg is er door de projectleiders enige ondersteuning toegezegd.Top! Als de eerste scholing achter de rug is kan deze bijgesteld worden en overgedragen worden aan andere scholen. Hartstikke goed dat we op deze wijze in gezamenlijkheid collega’s die wat minder bekend zijn met zo’n toestel zo kunnen helpen.

Ik ben verder erg blij dat het toestel niet voorgekookt is met een heel palet aan instellingen. Voor medewerkers is er dan nog een hoop aan in te stellen.En daar leer je van. Leren is uit je comfortzone komen en ervaringen opdoen. Niet verkeerd wil op enig moment je mobiel van de zaak inzetten in je dagelijkse onderwijsklus.

Scholing verzorgen we dagelijks aan onze studenten; nu aan de slag met onze collega’s… boeiend!

Zet je videobestanden gratis op een DVD met keuzemenu

Gisteren vroeg een collega Nederlands of het mogelijk was om eenvoudig video bestanden in een menu op een dvd te zetten. De DVD is volgende week in drievoud nodig voor een luistertoets Nederlands. De DVD dient naast het menu een drietal videobestanden (mp4) te bevatten. Elk videobestand dient tijdens de toets twee keer achtereen afgespeeld te worden. In het begin van de avond heb ik het pakket Pinnacle Studio gebruikt om zo’n DVD te maken. Achteraf niet zo handig, het beste is het als mijn collega’s dit op een simpele manier zelf kunnen doen.

Na enig surfen kom ik het gratis pakket “Freemake videoconvertor” tegen. Na installeren netjes in het Nederlands beschikbaar.

Op de website is te lezen dat er 25.000.000 blije gebruikers zijn. Tevens zijn diverse recensies hoopvol. Ik heb het pakket geïnstalleerd en  rechttoe-rechtaan gebruikt. De te nemen stappen blijken vrij intuïtief. Lees hieronder hoe…..

 1. Op de website van Freemake ga je allereerst het installatiepakket downloaden. (versie 4.1.6; geschikt voor Windows XP/Vista/7/8/8.1; er zijn plannen om tzt een Mac versie te maken)

   

  7-4-2015 23-25-29Start vervolgens het bestand:” FreemakeVideoConverterSetup.exe ”.​7-4-2015 22-56-29
 2. Neem een besluit of je gebruikersstatistieken naar freemake wilt sturen en klik op “volgende”.
 3. Neem een besluit of je Wajam wilt installeren
  7-4-2015 22-56-44
 4. Neem een besluit of je PC mechanic wilt installeren.
  7-4-2015 22-57-01Ik heb besloten om geen van drie opties te accepteren. Ik heb daar zelf geen kosher gevoel bij. Je moet maar afwachten wat die programma’s in de dagelijkse praktijk doen.  
 5. Na de PC mechanic vraag ga je daadwerkelijk Freemake installeren. Na de installatie kun je het pakket meteen starten.
 6. In het openingsscherm worden alle opties keurig in het Nederlands getoond. Door te klikken op de knop  “+ video” kun je een set aan bestanden selecteren.  Ik heb vervolgens een drietal MP4 bestanden geselecteerd.
  7-4-2015 22-58-28
 7. Aansluitend kun je onderin klikken op de knop: ”naar DVD”. In de praktijk is gebruik van een 300-tal typen aan bronbestanden en een 8-tal typen aan exportmogelijkheden mogelijk. Bekijk die gerust op de website van freemake.
  7-4-2015 23-01-20
 8. Selecteer  aan de rechterzijde  of je een DVD-menu van je bestanden wilt maken.  Er is 1 gratis menu-variant beschikbaar.
  7-4-2015 23-00-39
 9. Het is tevens mogelijk om zelf een eigen achtergrond  te plaatsen.
 10. Na het klikken op “Ok” wordt er een nette DVD gebakken.
  7-4-2015 23-06-11
 11. Aan het eind van het proces krijg je de vraag of er nog een kopie nodig is.

Het opgeleverde resultaat is uitstekend. Morgen krijgt collega Nederlands de vers gebrande DVD in de handen gedrukt. Tevens de verwijzing naar deze blogpost.

Veel gemak ervan toegewenst!